Comuniune cu Atribute Dumnezeiești

 

Atributele Dumnezeiești ne apropie
de natura misterioasă a lui DumnezeuRevelație oferită în cadrul Școlii de yoga MISA

Exemplificările speciale a unor stări de comuniune cu diversele Atribute Dumnezeiești, care de mai mulți ani fac parte din programul zilnic al taberelor spirituale de vacanță, sunt niște sui-generis comori spirituale ce ne ajută să simțim și să înțelegem mai bine natura misterioasă a lui Dumnezeu. Aprofundarea lor sistematică ne pune la dispoziție un instrument eficient, simplu și la îndemână de transformare spirituală accelerată.

La modul general vorbind, un atribut este o caracteristică sau o însușire distinctivă a ceva anume, fie că este vorba de o ființă, un fenomen, un lucru, sau de realitatea tainică și incomensurabilă a lui Dumnezeu Tatăl. Atributele pot fi considerate esențiale dacă ele desemnează o însușire fără de care fenomenul, ființa sau obiectul respectiv nu poate exista și nu poate fi gândit. De exemplu, rațiunea și inteligența sunt niște atribute esențiale ale ființei umane, în timp ce culoarea pielii putem considera că este un atribut ne-esențial.

Energii subtile sublime distincte, a căror frecvență de vibrație nu se modifică niciodată

În cazul Supremului Absolut sau Dumnezeu, printre atributele care Îl caracterizează se numără: Iubirea, Înțelepciunea, Voința atotputernică, Ordinea, Compasiunea, Bunătatea, Omnisciența, Eternitatea, Grația, Dreptatea, Infinitatea etc. Există un număr uriaș de Atribute Dumnezeiești. Deși aceste Atribute sunt menționate atât în filosofie, cât și în mistică, fie ea orientală sau occidentală, nici o lucrare nu explică cu claritate ce anume este un Atribut Dumnezeiesc. Ghidul spiritual al școlii noastre de yoga a clarificat însă, în acest sens, că fiecare dintre aceste Atribute Dumnezeiești este și rămâne în veșnicie o energie subtilă sublimă distinctă, ce prezintă o anumită frecvență de vibrație, care nu se modifică niciodată.

Cheia este Legea rezonanței oculte

Intrarea în stare de rezonanță ocultă cu aceste energii foarte elevate, dumnezeiești și nesfârșite ne permite să le atragem și să le acumulăm în ființa noastră, iar prin aceasta ajungem să trăim o stare de tainică intimitate și comuniune cu Dumnezeu Tatăl. Aceasta este cu putință dat fiind faptul că fiecare dintre noi a fost creat, la origini, ”după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”.

Acest proces de rezonanță ocultă poate fi comparat cu procesul prin care ne acordăm un aparat de radio pe lungimea exactă de undă a unui anumit post emițător și apoi îl captăm, atâta timp cât acest acord se menține în condiții optime. Tot astfel, analogic vorbind, devine cu putință să receptăm în universul nostru lăuntric, prin rezonanță, energia subtilă, sublimă specifică a unui anumit Atribut Dumnezeiesc. Ajungem astfel să îl simțim, să îl cunoaștem și să îl trăim plenar, atât timp cât se menține procesul de rezonanță.

De exemplu, mulți dintre noi am avut acces la Atributul Dumnezeiesc al Iubirii, l-am simțit și l-am experimentat. Chiar și dacă, în ignoranța noastră, nu ne dăm seama ce se petrece atunci când iubim, dincolo de aparențe, este vorba de captarea spontană în universul nostru lăuntric a Atributului Dumnezeiesc al Iubirii. Acesta este un atribut esențial al lui Dumnezeu, care i-a determinat pe mulți sfinți și mari înțelepți să afirme în unanimitate că: ”înainte de toate, Dumnezeu este iubire; iar iubirea intensă, profundă, pură și nesfârșită este Dumnezeu”. Această Iubire dumnezeiască este, la modul fundamental vorbind, o energie subtilă, inefabilă, distinctă, cu o frecvență de vibrație care nu se modifică niciodată. Ea vehiculează totodată anumite mesaje tainice, anumite componente rafinate, sublime, ce îi sunt specifice, și de asemenea generează în ființa noastră transformări uriașe, profunde și adeseori definitive.

 
 

Noi creăm condițiile necesare

Într-un mod asemănător operează și celelalte Atribute Dumnezeiești. Însă pentru a le capta în universul nostru lăuntric este necesar să creăm în noi condițiile favorabile necesare producerii acestor fine procese de rezonanță ocultă. Aceasta implică, printre altele, o stare de aspirație sinceră, extrem de intensă, o stare de umilință și o credință de nezdruncinat în Dumnezeu. Iar apoi, din aproape în aproape, vom reuși să trezim o stare de rezonanță cu un anumit Atribut Dumnezeiesc.

La început ne va fi mai ușor cu un Atribut cu care avem deja o afinitate, de care ne simțim în mod spontan atrași. Practicând apoi cu perseverență meditații cu acel Atribut, vom constata că amplificarea rezonanței cu el va atrage după sine trezirea rezonanței și cu alte Atribute Dumnezeiești. De exemplu, Atributul Dumnezeiesc al Iubirii îl poate atrage apoi pe cel al Compasiunii. Cel al Compasiunii pe cel al Iertării. Acesta pe cel al Bunătății, al Umilinței și așa mai departe. Este cu putință să reușim, după o anumită perioadă de practică, să intrăm și să ne menținem într-o stare de rezonanță ocultă cu mai multe Atribute Dumnezeiești simultan. Însă, așa cum un copil învață literele alfabetului rând pe rând, înainte să compună cuvinte sau expresii elaborate, și noi vom lucra gradat, sistematic și perseverent pentru a trezi și amplifica în noi câte un Atribut Dumnezeiesc.

Practica aduce rezultate

Este important să știm că ceea ce ne poate opri sau împiedica să intrăm și să ne menținem în stare de rezonanță cu un anumit Atribut Dumnezeiesc suntem doar noi înșine. Numai noi ne putem bloca accesul la un astfel de proces de rezonanță ocultă, atunci când nu creăm în universul nostru lăuntric condiții optime pentru apariția și continuitatea sa. Faptul că nu reușim - deocamdată - să trezim în noi un anumit Atribut Dumnezeiesc nu trebuie să ne conducă însă la convingerea eronată că el nu există. Este mai bine să ne amplificăm aspirația, credința și sinceritatea în strădaniile noastre.

Semnul că am ajuns să fim familiarizați cu energia subtilă corespunzătoare unui Atribut Dumnezeiesc este apariția și menținerea în ființa noastră a unei stări specifice, care este intensă, profundă și copleșitoare. Ne vom convinge atunci că Legea rezonanței oculte există și funcționează într-un mod precis, chiar matematic. Iar când reușim să cunoaștem într-un mod direct și inefabil, printr-un proces de rezonanță, un anumit Atribut Dumnezeiesc, reușim totodată să Îl descoperim și să Îl simțim în mod intim pe Dumnezeu Tatăl, în chiar universul nostru lăuntric.

Să dăruim mai departe aceste energii sublime

Întorcându-ne la analogia cu aparatul de radio, în realitate el funcționează nu numai pe recepție, ci și pe emisie. Atunci când în ființa noastră este acumulată din abundență energia subtilă, sublimă a unui anumit Atribut Dumnezeiesc, vom fi capabili să o manifestăm în jurul nostru, în beneficiul celor apropiați, pe care îi putem ajuta și impulsiona. Vom pune astfel în acțiune Legea Dăruirii Oculte, ce va amplifica și mai mult rezonanța noastră cu energia pe care o manifestăm și o oferim celor din jur. Dar, pentru aceasta, este obligatoriu să o fi receptat în prealabil din abundență, fiindcă ”de unde nu este, nici Dumnezeu nu cere”. Dacă în realitate dispunem din plin de ea, vom constata cu încântare că ”aceluia care are, i se va mai da”, și că ”aceluia are și dăruiește și celorlalți, Dumnezeu îi dăruiește înapoi înzecit”.

Pentru a facilita captarea și acumularea în ființa noastră a energiei subtile specifice a Atributelor Dumnezeiești, în timpul vacanțelor se fac zilnic exemplificări cu până la patru Atribute, iar în afara perioadelor de vacanță astfel de exemplificări se realizează tot zilnic, online, pe site-ul MISA Senzațional TV. Indiferent dacă practicați sau nu yoga, vă invităm să participaţi alături de noi la aceste exeplificări și să ne împărtășiți trăirile avute.