Exemplificări spirituale la unison

 

Exemplificarea paranormală
a unor stări spirituale modelImpulsionare paranormală, de la distanță

Un aspect important ce oferă unicitate școlii de yoga MISA este cel legat de exemplificările spirituale realizate de Ghidul nostru spiritual, profesorul de yoga Gregorian Bivolaru. Este vorba de meditații având ca subiect diverse stări arhetipale, aspecte spirituale sau chiar ființe exemplare din trecut cu care intrăm în rezonanță prin intermediul unei impulsionări paranormale, la distanță. Exemplificările spirituale sunt oferite de Ghidul spiritual prin manifestarea unui câmp subtil spiritual telepatic specific, precis modulat pe frecvenţa de vibraţie particulară ce caracterizează subiectul exemplificării spirituale respective. În conformitate cu tradiţia yoghină milenară, acest gen de exemplificări spirituale pot fi realizate numai de către Ghizii spirituali ce aparţin prin formarea lor ramurii iniţiatice Maha Siddha Yoga.

Un etalon pentru practica ulterioară

Pentru fiecare dintre participanți, în funcție de afinitățile pe care le are și de gradul de deschidere spirituală pe care l-a atins, experimentarea anumitor stări spirituale benefice (cum ar fi starea de iubire, starea de detașare, starea de fericire oceanică, starea de comuniune cu o ființă spirituală excepțională etc.) poate fi mai mult sau mai puțin accesibilă, dacă ei ar încerca să realizeze respectiva meditație individual, cum s-ar spune ”de unul singur”. Însă atunci când participă la o exemplificare spirituală susținută de profesorul de yoga Gregorian Bivolaru, la unison (adică exact în intervalul de timp precizat), raportându-se la câmpul subtil telepatic pe care acesta îl emite, va constata o uimitoare intensificare a stării respective. În timpul exemplificării starea devine nu doar mult mai intensă, dar și mai clară, mai nuanțată, reprezentând astfel un sui-generis model sau etalon ce poate fi folosit ca atare în meditațiile individuale ulterioare. Mai mult decât atât, în situația în care respectiva stare îi era în mod normal inaccesibilă sau necunoscută cuiva care nu a mai experimentat-o niciodată, devine cu putință să o trăiască, în universul său lăuntric, într-un mod direct.

Un dar oferit de Dumnezeu prin intermediul Ghidului spiritual

Această veritabilă performanță spirituală, de a transfera în mod paranormal în universul lăuntric al aspiranților propria lor realizare şi experienţă spirituală, este caracteristică doar ghizilor spirituali de tip bodhaka. Acest termen provine de la cuvântul sanscrit ”bodha” care se traduce prin conștiență, conștiință, cunoaștere esențială și este denumirea dată, în tradiția yoghină și tantrică, celei mai înalte, mai avansate categorii de ghizi spirituali. Faptul că mentorul spiritual al școlii noastre de yoga este un ghid spiritual de această categorie a fost confirmat de-a lungul anilor de mărturiile miilor de participanți la acest gen de exemplificări spirituale. La ora actuală sunt extrem de rari maeștrii spirituali cu această înzestrare și din câte știm noi MISA este singura școală de yoga din lume în care acest gen de exemplificări spirituale se fac în mod frecvent.

Profesorul de yoga şi Ghidul nostru spiritual, Gregorian Bivolaru, a afirmat întotdeauna, cu multă umilinţă şi modestie, că el reuşeşte să facă aceasta cu ajutorul imens care îi vine de la Dumnezeu Tatăl și că fără acest ajutor ar fi imposibil de realizat impulsionarea telepatică a sute sau chiar mii de oameni. Mai precis, în toate aceste exemplificări spirituale el propune (sau altfel spus cere), cu umilinţă şi iubire, ajutorul dumnezeiesc, iar Dumnezeu Tatăl este Cel care dispune şi dăruieşte tuturor celor care sunt deschişi sufleteşte experiența stării exemplificate, pentru binele şi pentru transformarea lor spirituală. Fiecare dintre aceste exemplificări spirituale este prin urmare un dar inestimabil pe care Dumnezeu ni-l oferă, prin intermediul Ghidului nostru spiritual, care este în acel context ”canalul dumnezeiesc“ prin care acest ”cadou” spiritual ne parvine.

Această capacitate spirituală excepţională prin care ghizii spirituali de tip bodhaka mijlocesc pentru aspiranții sinceri și deschiși cunoaşterea spirituală directă este numită în tradiţia şivaismului din Caşmir ”transferul direct al Puterii Divine“ (shaktipata) şi este descrisă ca o tainică şi sfântă comuniune ”de la inimă la inimă“. Altfel spus, de la inima spirituală a Ghidului spiritual, care este unită sau, mai plastic vorbind, ”topită” în Inima lui Dumnezeu, la inima spirituală a aspirantului pregătit și sincer.

 
 

Trăirea este obiectivă

Faptul că mii de yoghini începători şi avansaţi care sunt deschişi sufleteşte şi pregătiţi au adeseori stări spirituale sublime şi profunde atunci când profesorul de yoga Gregorian Bivolaru face anumite exemplificări spirituale, pe care le susţine de la distanţă într-un mod paranormal, este o dovadă grăitoare a autenticității realizării spirituale pe care el a atins-o prin practica yoga. Oricine se poate convinge de aceste aspecte participând cu entuziasm, bunăvoință și o anumită curiozitate la exemplificările spirituale care se realizează în cadrul acestei școli de yoga.

O modalitate simplă de a ne convinge că nu este vorba de o banală autosugestie este să facem rost de exact aceeaşi piesă muzicală care s-a folosit la o anumită exemplificare spirituală susținută de Gregorian Bivolaru la care am trăit într-un mod amplu, profund şi extraordinar ceea ce el a exemplificat atunci, în mod paranormal. Vom urmări apoi, reaudiind muzica respectivă, să ne provocăm prin autosugestie exact trăirile, senzațiile și stările pe care le-am avut atunci. Vom constata că, în ciuda tuturor eforturilor, un ceva anume, care atunci a fost esenţial şi inefabil, nu mai apare. Bogăţia de nuanţe, intensitatea uimitoare şi profunzimea copleşitoare a trăirii pe care am experimentat-o atunci, cândva, a dispărut. Conştientizarea ulterioară, atentă, lucidă şi detaşată a acestor aspecte – care sunt şi rămân enigmatice – ne va convinge că aceste exemplificări spirituale sunt ceva obiectiv şi autentic.

O mulțime de stări spirituale model

Mulțimea stărilor binefăcătoare, a Atributelor Dumnezeiești esențiale, a aspectelor spirituale semnificative care au fost exemplificate de-a lungul anilor este impresionantă. În cadrul taberelor yoghine de vacanță – cea din luna august, care în condiţii normale se desfăşura la Costinești, sau cea din luna mai, care se desfăşura la Herculane – se fac în ultimii ani câte patru exemplificări zilnic. Ele se realizează de asemenea în cadrul grupurilor ezoterice de Shakti sau de Vira, în taberele de Ayurveda, în taberele de aprofundare a comuniunii cu Marile Puteri Cosmice sau în alte tabere spirituale specifice, precum şi cu ocazia unor sărbători importante. O parte dintre aceste exemplificări sunt accesibile și publicului larg prin intermediul postului de televiziune online MISA TV.