Efectul ocult de „paratrăsnet” al Voinţei lui Dumnezeu

 

Efectul ocult de „paratrăsnet”Abandonarea voinței individuale

Taina fundamentală a aşa-numitului Efect dumnezeiesc ocult de „paratrăsnet“ al Voinţei atotputernice şi determinatoare a lui Dumnezeu Tatăl permite fiinţei umane să resimtă în mod inefabil şi într-o profundă stare de uimire manifestarea, în universul său lăuntric, a Voinţei omnipotente, misterioase, extraordinare şi irezistibile a lui Dumnezeu. Misticii tuturor tradițiilor spirituale vorbesc despre abandonarea voinței individuale în fața Voinței Atotputernice a lui Dumnezeu ca despre o condiție esențială pentru atingerea desăvârșirii spirituale.

Efectul ocult de „paratrăsnet” al Voinței determinatoare a lui Dumnezeu este o inițiere secretă, oferită în cadrul școlii noastre de yoga într-un cadru special, în taberele de vacanță. Realizarea acestei tehnici spirituale simple ne ajută să intrăm fulgerător în rezonanță cu energia cea tainică şi copleşitoare a Voinţei lui Dumnezeu. În felul acesta, descoperim că Voinţa lui Dumnezeu este o realitate subtilă sublimă, care ne inspiră, ne elevează frecvenţa dominantă de vibraţie, ne deschide fiinţa către Preaînalt, ne trezeşte intuiţia spirituală şi totodată ne face să resimţim îmbrăţişarea indescriptibilă și enigmatică a lui Dumnezeu Tatăl.

 
 

Practica sistematică ne permite să trăim în acord cu Voia lui Dumnezeu

Pentru a face aşa cum se cuvine Voia lui Dumnezeu, trebuie mai întâi să invocăm această energie tainică a Voinței Sale în fiinţa noastră şi apoi să ne lăsăm inspiraţi, ghidaţi şi transformaţi de ea. Ca să reuşim aceasta, trebuie să punem în practică cât mai des iniţierea specială secretă în Efectul dumnezeiesc ocult de paratrăsnet al Voinţei atotputernice şi determinatoare a lui Dumnezeu. Toți aceia care au acces la această inițiere și apoi o aplică zilnic, într-un mod atent și perseverent, vor acționa ulterior mai mereu într-un mod dumnezeiesc inspirat și plin de înţelepciune, într-un deplin acord cu Voința determinatoare a lui Dumnezeu.

Mulți dintre noi ne dorim să facem „binele”, dar nu știm sau nu suntem siguri care este acest „bine”. Prin intermediul acestei metode, vom reuși să ne lăsăm ghidaţi de misterioasa Voință Dumnezeiască și vom fi umpluți de energia copleşitoare, enigmatică a Duhului Sfânt. Astfel vom înţelege din ce în ce mai bine care anume este Voia cea plină de înţelepciune a lui Dumnezeu și vom putea trăi în acord cu ea, la fel cum au făcut proorocii din vechime, sfinţii şi toate fiinţele realizate spiritual de pe această planetă.

A trăi în conformitate cu Voia cea tainică a lui Dumnezeu înseamnă, pentru om, să-şi ofere trupul întocmai ca pe o jertfă vie lui Dumnezeu Tatăl. Înseamnă a ne abandona planurile şi dorinţele egoiste pentru a fi şi a rămâne în permanenţă doar un instrument de manifestare a lui Dumnezeu în această lume.

Energia cea tainică a Voii lui Dumnezeu face cu putinţă înnoirea conștiinței. O cu totul altă perspectivă, dumnezeiască, atotcuprinzătoare şi sublimă se va naşte şi va creşte gradat în noi, iar acesta va fi începutul trezirii unei stări de sfinţenie. Fiinţele umane care îşi dau seama de importanţa acestei revelaţii vor acţiona, din toată inima, doar după Voia lui Dumnezeu, convinse că împlinind Voia Lui fac exact ceea ce trebuie şi rămân astfel într-o tainică stare de comuniune continuă cu Dumnezeu Tatăl sau Supremul Absolut.