Kamalatmika – Marea Putere Macrocosmică a comorilor universale

 

Marea Putere Macrocosmică
a plenitudinii și splendorii universaleTabăra spirituală yoghină de vacanță Costinești 2023 este integrată în sfera de forță a Marii Puteri Macrocosmice Kamalatmika. Dintre cele 10 Mari Puteri Macrocosmice, Kamalatmika este cea de a zecea, Puterea Macrocosmică a plenitudinii şi splendorii universului.

Forţa teribilă a timpului, compasiunea infinită, frumuseţea orbitoare, viziunea atotcuprinzătoare, curajul absolut, puterea de sacrificiu, strălucirea fascinantă, vacuitatea sublimă, jocul perfect, splendoarea totalităţii. Acestea sunt personalităţile cosmice ale Energiei Supreme Feminine. Cele 10 oglinzi în care se reflectă Creatorul. Oricare dintre ele te poate conduce la Realitatea ultimă..

Ultima dintre cele zece Mari Puteri Macrocosmice ale panteonului tantric hindus este Kamalatmika. Orientalii o invocă deseori drept Kamala, pe când occidentalii o cunosc mai ales sub numele de Lakshmi.

Stăpână a comorilor universale, Kamalatmika îndeplineşte fulgerător orice dorinţă

Etimologic Kamalatmika înseamnă „Cea precum esenţa lotusului”, denumit kamala în sanscrită. Sursă a unei simbolistici vaste şi complexe care depăşeşte graniţa regnului vegetal, lotusul este floarea sacră a Indiei. chakra-ele, cele şapte focare energetice din fiziologia ezoterică a fiinţei umane, sunt frecvent comparate cu el. Dinamizarea şi activarea la maximum a acestor şapte nivele subtile ale omului (prin tehnici yoga sau de altă natură) sunt descrise, de altfel, ca o înflorire deplină a lotusului. Petalele lui corespund spiţelor fiecărei chakre – adică frecvenţelor şi direcţiilor specifice de vibraţie energetică a centrilor subtili de forţă.

Lotusul are rădăcini adânc înfipte în mâlul mlaştinilor, dar floarea sa este imaculată şi de o frumuseţe magică. De aceea devine în spiritualitatea hindusă o metaforă a sufletului care alchimizeaza noroiul existenţei şi răzbate la suprafaţă, înfruntând cu forţa sa enigmatică orice obstacol (medicii orientali chiar recomandă seminţele acestei plante de o rară vitalitate în cazurile de anemie sau debilitate fizică).

În mitologia indiană, zeiţa lotusului este perechea sau contrapartea feminină a marelui zeu Vishnu, care are funcţia de a menţine Creaţia. Lakshmi însăşi ia naştere dintr-o floare de lotus care pluteşte pe apele nemărginitului ocean al Manifestării. În tradiţia tantrică a celor zece Mari Puteri Macrocosmice, Kamalatmika este chiar Lakshmi, zeiţa bogăţiei, a frumuseţii, a fertilităţii, a iubirii şi devoţiunii. Ea se regăseşte la romani sub chipul lui Venus, iar la greci sub cel al Afroditei.

Şi textele tantrice vorbesc despre oceanul Manifestării ca matrice a unei zeităţi grandioase, a Marii Puteri Macrocosmice Kamalatmika, dar ea se iveşte dintr-o scoică, nu dintr-o floare de lotus. Ea este Suprema Mamă care împlineşte adoratorilor săi fervenţi toate dorinţele, ea reprezintă apele fertile şi miraculoase ale succesului deplin, o cascadă gigantică de Graţie şi iubire celestă.

Protejează eforturile autentice

Din câteva puncte de vedere, Kamalatmika este similară cu Marea Putere Macrocosmică Tripura Sundari. Amândouă sunt însăşi revărsarea iubirii dumnezeieşti, a frumuseţii şi a extazului fără de sfârşit. Totuşi fiecare dintre aceste aspecte are anumite nuanţări specifice. Astfel, Tripura Sundari guvernează forma subtilă a beatitudinii care izvorăşte chiar din perceperea naturii Sinelui esenţă (Atman). Kamalatmika reprezintă frumuseţea plină de strălucire a formelor obiective, nu doar ca plăcere pe care acestea o conferă (prin intermediul celor cinci simţuri ale omului), ci şi ca o desfăşurare a naturii dumnezeieşti, în aspectul ei creator, activ.

Prin urmare, Kamalatmika ne inspiră să creăm forme în lumea exterioară (fizică său subtilă), în timp ce Tripura Sundari ne îngăduie să resorbim lumea exterioară în propria noastră conştiinţă.

Altfel spus, Marea Putere Macrocosmică Kamalatmika stăpâneşte mai ales domeniul obiectiv al Creaţiei, al lumii materiale. De aceea se şi află într-o directă legătură cu Bhudevi, zeiţa Pământului, a lumii fizice, considerată a doua consoartă a zeului Vishnu. Cu toate acestea, sălaşul lui Kamalatmika este Cerul, însuşi tărâmul beatitudinii, al plăcerii şi încântării dumnezeieşti, unde orice dorinţă este fulgerător îndeplinită. În acest loc se află forma celestă a marii zeiţe Kamalatmika, cea care este şi chintesenţa tuturor tanmatrelor (esenţele subtile ale celor cinci simţuri). Aceasta reprezintă forma superioară a Kamala-ei.

Grandioasa zeiţa ne impulsionează şi ne susţine întotdeauna să traducem în fapt aspiraţiile noastre arzătoare. Orice proiect şi orice efort autentic sunt protejate şi inspirate de Marea Putere Macrocosmică Kamalatmika. Zeiţa încurajează fără părtinire atât ţelurile pe care ni le-am propus în lumea materială, cât şi victoriile spirituale la care năzuim cu perseverenţă.

Este ideal însă ca invocaţiile către această Mare Putere Macrocosmică să nu se limiteze la cereri materiale, căci bogăţia, prosperitatea sau succesul nu ne pot aduce împlinirea totală. Satisfacerea exclusivă a unor dorinţe pătimaşe care animă o conştiinţa gregară este asemănătoare cu pofta nestăpânită a unui om lacom: oricât de mult s-ar înfrupta el, nu-şi potoleşte foamea, ci o stârneşte până la intensităţi insuportabile. Doar căutarea profund spirituală, expansiunea sufletului nostru într-un proces de natură organică şi concretă, este în măsură să ne dăruiască sentimentul împlinirii.

Şansele neaşteptate, coincidenţele aparente şi succesele surprinzătoare care apar atunci când urmărim un anumit scop sunt sprijinul ei, expresia fidelă şi grăitoare a Graţiei Dumnezeieşti pe care o manifestă Kamalatmika.

 
 

Te copleşeşte cu stări de beatitudine

Marea Putere Macrocosmică Kamalatmika este cea mai adorată zeiţa din panteonul universal, căci cei mai mulţi dintre contemporani sunt seduşi de frumuseţea lumii exterioare şi mistuiţi de dorinţe materiale. Majoritatea oamenilor tânjesc după mai multă plăcere, şansă, faimă, bogăţie şi îşi folosesc adesea întreaga tenacitate pentru a le obţine, deşi aceste daruri sunt doar aspecte superficiale şi limitate ale puterii lui Kamala. Invocând-o şi implorând-o aşadar pe Kamala (Lakshmi) să le împlinească astfel de dorinţe, neînsemnate din perspectiva dumnezeiască, oamenii uită frecvent să o adore pe zeiţă în forma ei cea mai elevată.

Pentru cel care a atins însă un anumit grad de discriminare şi înţelepciune, aspectul cel mai important în viaţă este adorarea lui Dumnezeu. Marea Putere Macrocosmică Kamalatmika trezeşte şi înteţeşte acest dor de reunificare a fiinţei cu Creatorul său, copleşindu-i cu stări de beatitudine şi graţia sa supremă pe cei care îi sunt sinceri devotaţi. O dovadă este chiar faptul că atunci când simţim omniprezenţa lui Dumnezeu, întreaga realitate este o revărsare de bogăţie şi incomparabilă frumuseţe. Adevărata noastră avuţie nu sunt proprietăţile, banii, bunurile, ci mai ales resursele interioare, ceea ce suntem noi capabili să oferim. Omul care, potrivit mentalităţii şi standardelor sociale actuale, este foarte prosper, dar nu dăruieşte nimic semnificativ celor încercaţi de suferinţă, celor care au nevoie de sprijin, este în realitate foarte sărac. Iar sărăcia şi uscăciunea unui asemenea suflet vor atrage în următoarele reîncarnări confruntarea cu situaţii de viaţa extrem de dificile. Prin antiteză, Marea Putere Macrocosmică Kamalatmika simbolizează tocmai capacitatea de a oferi în mod necondiţionat din ceea ce noi avem.

Când această atitudine ia forma cea mai elevată, ne detaşăm total de orice interes sau dorinţă personală, fie că acestea sunt legate de lumea exterioară, fie de propriile noastre trăiri. De aceea este foarte important să avem permanent grijă ce anume ne propunem şi spre ce ţel de viaţa ne orientăm forţele şi energiile. În situaţiile perfecte, când ne propunem să obţinem ceva anume şi mintea este foarte liniştită, vigilentă şi focalizată asupra Vidului Suprem obţinem, de fapt, totul, prin graţia inefabilă a Marii Puteri Macrocosmice Kamalatmika. Chiar prin natura sa dumnezeiască, omul are libertatea şi posibilitatea de a-şi dori orice, direcţionându-şi astfel viaţa către scopul propus.

Oferă nemurirea spirituală

Tradiţia spirituală orientală menţionează că singura dorinţa pe care ar trebui să o trezim şi să o amplificăm în inima noastră este dorinţa de a-L căuta pe Dumnezeu. Doar astfel putem ajunge la pacea beatifică, la nemurirea spirituală şi la Pura Cunoaştere a Supremului Absolut.

Omul trebuie să aspire aşadar la propria sa universalizare, să-şi redescopere dimensiunea Macrocosmică, nu să se dedice unor scopuri care, prin chiar natura lor, au o existenţă efemeră. Aceasta reprezintă, în realitate, forma supremă şi desăvârşită de adorare a lui Kamalatmika, menită să pună capăt oricăror zbateri interioare.

Marea Putere Macrocosmică Kamalatmika se manifestă, de asemenea, oriunde apare percepţia frumuseţii în lumea înconjurătoare: obiecte, opere de artă, peisaje etc. Nivelul de elevare al conştiinţei individuale este adevăratul tezaur al fiinţei umane, cu toate că în prezent părerea generală acordă prioritate bunurilor materiale (pe care oricum nu le vom putea păstra prea mult timp şi pe care, de asemenea, nu le vom putea lua cu noi după moartea corpului fizic).

Prin urmare, unul dintre aspectele importante ale sadhanei – practica spirituală de adorare a Marii Puteri Macrocosmice Kamalatmika – priveşte dezvoltarea la maximum a capacităţii noastre de percepţie interioară. În acest fel putem vedea şi simţi cu toată fiinţa extraordinara frumuseţe a naturii, ca o splendidă manifestare a voinţei şi graţiei inefabile a lui Dumnezeu Tatăl.

În tradiţia tantrică, Marea Putere Macrocosmică a prosperităţii spirituale şi materiale, Kamalatmika , este totuşi diferită prin unele aspecte de zeiţa Lakshmi, contrapartea feminină a marelui zeu Vishnu. Ca Mare Putere Macrocosmică a triumfului Înţelepciunii Dumnezeieşti, Kamalatmika semnifică acel aspect al lui Lakshmi corelat mai ales cu practica yoga, ceea ce arată că ea are, de asemenea, şi aspecte comune cu Marea Putere Macrocosmică a timpului, Kali. Kali, ce reprezintă, printre altele, frumuseţea sublimă şi transcendentă a Vidului Creator, constituie baza de manifestare a lui Kamalatmika, frumuseţea şi splendoarea Vieţii în Creaţie. De altfel una dintre reprezentările simbolice fundamentale în tradiţia spiritualităţii hinduse este cea a Lotusului Înţelepciunii, suport al energiei dumnezeieşti universale, ce înfloreşte din Vidul Suprem Creator sau în spaţiul Purei Conştiinţe Dumnezeieşti. Prin urmare, pentru ca apariţia şi manifestarea acestui Lotus al Înţelepciunii şi Realizării Spirituale să fie posibile, este în primul rând necesar ca omul să obţină starea de vid şi puritate a conştiinţei sale individuale. Doar la acest nivel, eliberaţi de orice ataşament sau alte dorinţe înlănţuitoare, vom fi capabili să percepem şi să ne bucurăm plenar de ceea ce ne oferă Kamalatmika, bogăţia şi splendoarea uluitoare a vieţii în nenumăratele ei nume şi forme.

Dacă nu avem însă acest grad de înţelegere profundă şi ne-am ataşat de darurile ei încântătoare (deşi este eminamente integrată în rândul zeităţilor binevoitoare, blânde), Kamalatmika poate deveni teribilă precum Kali. Este valabilă şi reciproca: dacă intenţiile, dorinţele şi acţiunile noastre sunt în mod sincer îndreptate către fuziunea în spirit cu Realitatea Supremă (Dumnezeu Tatăl), Marea Putere Macrocosmică a timpului, Kali, ni se va revela ca strălucitoarea şi binevoitoarea zeiţă Kamalatmika, oferindu-ne astfel toate darurile dumnezeieşti, ca manifestare a graţiei şi gloriei Supremului Absolut.

 
 

Locuieşte în inima noastră

Fiind a zecea dintre Marile Puteri Macrocosmice, Kamalatmika întruchipează manifestarea plenară a Energiei Dumnezeieşti, mai ales în sfera conştiinţei materiale (universul fizic). Deseori, oamenii încep să se apropie de Dumnezeu pentru că vor să dobândească sănătate, prosperitate şi relaţii fericite în viaţă. O dată cu maturizarea conştiinţei, ei îşi completează cunoaşterea spirituală şi învăţa să vadă şi să perceapă prezenţa lui Dumnezeu, chiar şi în cele mai neînsemnate aspecte ale vieţii, în formele şi manifestările naturii. Astfel ajung la concluzia că întotdeauna există un subtil şi definitoriu impuls către realizarea uniunii fundamentale, impuls care poate fi regăsit chiar şi la nivelul dorinţelor lumeşti şi materiale.

După cum spun majoritatea textelor tantrice, Kamalatmika are ca punct de proiecţie în microcosmosul fiinţei umane anahata chakra, manifestându-se aici ca imagine a încântării, a fericirii şi a dorinţei inimii noastre pentru fericirea şi frumuseţea perfectă. De aceea, Kamalatmika este adeseori vizualizată într-o formă feminină de o frumuseţe orbitoare, ce străluceşte feeric la nivelul inimii şi răspândeşte graţia dumnezeiască în sufleţele tuturor fiinţelor din Creaţie.

În mod tradiţional, reprezentarea iconografică a Marii Puteri Macrocosmice Kamalatmika are culoarea galbenă. Ea este aşezată pe un lotus splendid şi realizează cu două dintre mâinile sale cele două mudra esenţiale: gestul de îndepărtare a fricii (abhaya mudra) şi gestul de oferire a darurilor (varada mudra). În celelalte două mâini ţine mai mulţi lotuşi înfloriţi. În alte ipostaze, una dintre aceste mâini împarte celor devotaţi monezi de aur, iar cu cealaltă mână oferă un vas cu apă.

Adeseori, Kamalatmika este reprezentată cu doi lotuşi deasupra capului, de o parte şi de alta, cu unul dintre picioare îndreptat spre sol, iar celălalt picior îndoit sub ea. Când este identificată cu zeiţa Lakshmi, reprezentările tradiţionale o arată într-o postură inedită, îmbăiată cu apa din trompele a doi elefanţi care se află în dreapta şi respectiv stânga ei.

Aceste elemente din iconografia Marii Puteri Macrocosmice Kamalatmika au profunde semnificaţii ezoterice:
• lotusul este un simbol al dezvoltării şi evoluţiei spirituale interioare a fiinţei umane;
• apa este un simbol al graţiei spirituale, al iubirii şi al comuniunii;
• monezile de aur simbolizează bogăţia percepţiilor şi fervoarea devoţiunii.
Prin urmare, Kamalatmika este Marea Zeiţa a abundenţei şi prosperităţii în toate formele ei.

Este interesant de remarcat că descrierea budistă a zeiţei Tara este foarte asemănătoare cu cea a zeiţei Lakshmi din tradiţia hindusă; diferenţele sunt minore şi privesc doar gesturile pe care le execută mâinile lor. Ambele zeiţe sunt considerate reprezentante ale frumuseţii, fertilităţii şi iubirii universale. De altfel, aceste atribute constituie elementele principale de adoraţie şi în cazul sadhanei care o implică pe Kamalatmika.

O recunoşti în splendorile naturii

Într-adevăr, cea mai evidentă formă de devoţiune faţă de Marea Zeiţă Kamalatmika este să recunoaştem în ea frumuseţea dumnezeiască uluitoare care se manifestă în Natură. Pentru aceasta se indică, de pildă, meditaţia asupra razelor Soarelui, nu atât din perspectiva concretă, fizică, ci mai ales din perspectiva spirituală. Razele Soarelui pot fi privite ca forţe şi puteri ale luminii dumnezeieşti infinite.

Prin iubirea sa necondiţionată, ea „hrăneşte” toate lucrurile şi fiinţele din Manifestare, le determină să crească fizic şi spiritual şi sădeşte în ele, cu răbdare, inteligenţă şi virtuţi dumnezeieşti. De altfel, aşa cum sunt prezentate atât în arta antică egipteană, cât şi în celebrul text al spiritualităţii hinduse, Rig Veda, razele Soarelui simbolizează mâinile zeului Soare (sau ale zeiţei Soarelui), care ne ating într-un mod aproape magic, şi astfel revărsă asupra noastră graţia dumnezeiască a iluminării spirituale.

Când urmărim să vizualizăm mental cât mai bine puterea radiaţiei solare, reuşim în mod gradat să amorsăm şi apoi să accelerăm procesul evoluţiei spirituale lăuntrice, susţinut atunci prin graţia Marii Puteri Macrocosmice Kamalatmika.

În afară de meditaţia care are ca subiect razele Soarelui, orice alt element sau aspect care ne inspiră să recunoaştem prezenţa frumuseţii dumnezeieşti în formele care ne înconjoară reprezintă o modalitate eficientă de adorare a lui Kamalatmika. Astfel de modalităţi sunt:
• trăirea emoţiilor elevate prin audierea unei piese muzicale sau prin admirarea unei lucrări de artă;
• contemplarea unui splendid apus de soare;
• impresia profundă pe care o produce asupra noastră frumuseţea unui chip;
• trăirea intensă a bucuriei de a fi în viaţă şi de a avea astfel posibilitatea să admirăm frumuseţea desăvârşită a naturii;
• propria noastră implicare într-un proces creator, în special în domeniul artistic (muzică, pictură etc.).

Cea mai directă şi eficientă formă de adorare a Marii Puteri Macrocosmice Kamalatmika este însă cea care implică tehnica de laya yoga cu bija-mantra specifică.

Alte forme de adorare se referă la PUJA, ce implică oferirea de flori, uleiuri parfumate, tămâie, lumină (de la lumânări), alimente pure şi proaspete (fructe, miere etc.) în faţa statuii (sau yantra-ei lui Kamalatmika ). Cu toate că aceste forme de devoţiune sunt exterioare, ele trebuie să fie realizate cu o profundă maturitate spirituală. Altfel spus, în fiecare moment al adorării, trebuie să fim conştienţi că forma exterioară nu reprezintă altceva decât o reflectare a puterii dumnezeieşti a zeiţei, al cărei sălaş subtil se află în chiar inima noastră spirituală.

Kamalatmika este a zecea dintre Marile Puteri Macrocosmice, deoarece ea simbolizează şi sărbătoarea succesului deplin în iniţierea în căile de cunoaştere ale celor zece Forţe ale lui Dumnezeu. Ea este triumful spiritualităţii îmbogăţite cu toate darurile Puterilor Macrocosmice. Este splendoarea dumnezeiască în manifestare.

Articol preluat din Revista Yoga Magazin nr. 51 şi 52
Autor profesor yoga Dan Bozaru