Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta

 


Marea Putere Macrocosmică
a eroismului şi curajului nesfârşitÎn panteonul tantric, cea de-a șasea dintre cele zece Mari Puteri Macrocosmice (Dasha Mahavidya) este Chinnamasta („Cea cu capul retezat“), care oferă aspiranților spirituali merituoși discernământul perfect. Chinnamasta este descrisă în textele tantrice într-un mod simbolic, destul de greu de înțeles și chiar șocant pentru omul superficial și lipsit de preocupări spirituale al epocii moderne, care are o viziune îngustă și formală cu privire la spiritualitate și la Dumnezeu.

Imaginea fără cap a lui Chinnamasta a provocat, de-a lungul timpului, multă contrarietate și interpretări eronate chiar și printre orientaliștii de renume. În realitate, dincolo de aparențe, această imagine conține un simbolism spiritual cu profunde semnificații ezoterice. Această reprezentare particulară simbolizează capacitatea de a transcende complet învelișul mental (manomaya kosha) și funcțiile acestuia, pentru ca în final să se realizeze resorbția extatică în Vidul Suprem al Conștiinței Dumnezeiești Absolute.

Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta este deținătoarea unei forțe subtile teribile, care poate fi direcționată ca o armă a Supremului împotriva forțelor malefice, demoniace ori satanice. La nivel personal, ea aduce transformarea spirituală instantanee, ce poate surveni în mod miraculos. Chiar procesul Iluminării sau al Eliberării spirituale poate fi realizat prin grația și manifestarea ajutorului eficient și instantaneu al acestei Mari Puteri Dumnezeiești. Totodată, atunci când această forță teribilă este direcționată la nivel planetar, ea poate acționa ca o sui generis armă infailibilă care anihilează răul ce există pe această planetă.

Reprezentarea simbolică a Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta

Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta este reprezentată cu trupul în întregime nud, având capul tăiat. Într-una din mâini își ține propriul cap, iar în mâna cealaltă ea ține sabia (în alte reprezentări ea ține o pereche de foarfeci) cu care și-a retezat capul. Tăișul sabiei simbolizează discernământul spiritual infailibil care „spintecă“ iluzia dualității, care „distruge“, în fapt transcende, toate formele de dualitate, este deci simbolul luptei eficiente împotriva oricărei forme de dualitate.

Nuditatea este un simbol al perfecțiunii, al frumuseții și al desăvârșirii dumnezeiești. Totodată, nuditatea evocă spațiul nesfârșit, simbolizând și depășirea oricăror forme, a oricăror limite.

Chinnamasta reprezentată având trupul fermecător al unei fete de 16 ani. La gât poartă o ghirlandă de capete retezate și șiraguri de oase. În partea de sus a trunchiului ea poartă un șarpe în locul cordonului sacru al brahmanilor. Sânii săi mari și frumoși sunt împodobiți cu flori de lotus. Părul său răsfirat este împărțit în șuvițe asemenea fulgerelor și este împodobit cu flori, având un singur giuvaer cu un șarpe spre capăt, în loc de diademă. Șarpele este simbolul energiei tainice, misterioase, colosale, Kundalini Shakti. Are trei ochi care sunt larg deschiși.

Din gura capului retezat iese limba sa lungă, cu care savurează plină de încântare jetul de sânge ce țâșnește din mijlocul trunchiului fără cap.

De o parte și de alta a lui Chinnamasta sunt reprezentate cele două însoțitoare ale sale, numite Dakini și Varnini. Ea dansează frenetic deasupra cuplului arhetipal format din Kamadeva (zeul Iubirii și al Erosului Pur) și Rati, consoarta sa. Îmbrățișarea plină de Iubire și Eros Pur, transfigurator dintre Kamadeva și Rati reprezintă uniunea perfectă dintre energia masculină și cea feminină. Acesta este modul pictural sugestiv prin care tantricii transmit adevărul ezoteric că, prin grația Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta, yoghinii dobândesc rapid stăpânirea completă a potențialului substanțial procreator, manifestând starea de continență erotică amoroasă deplină chiar și în cazul celor mai frenetice jocuri amoroase. Totodată, este sugerată deplina stăpânire a simțurilor (indriya-urile).

Jetul de sânge din mijloc reprezintă fluxul energiei subtile esențiale care circulă prin canalul energetic median, sushumna nadi, și este preluat chiar de către capul retezat al lui Chinnamasta. Jeturile din dreapta și din stânga reprezintă fluxurile de energie subtilă polară care circulă prin canalul energetic solar, pingala nadi, situat în partea dreaptă a coloanei vertebrale, respectiv prin canalul energetic lunar, ida nadi, situat în partea stângă a colanei vertebrale.

În extazul preafericirii pe care o experimentează în fiecare clipă, Chinnamasta poate să bea tot sângele, care aici exprimă bucuriile și suferințele, durerile și năzuințele vieții întrupate, absorbind și totodată sublimând și alchimizând instantaneu întreaga experiență fragmentată a timpului, cu dezamăgirile și iluziile pe care această experiență le provoacă ființei umane. Ea făptuiește acest extraordinar proces de absorbție și de transformare a ceea ce este, în ultimă instanță, iluzoriu și efemer, fără să uite nicio clipă natura ei dumnezeiască esențială, care este însăși natura imuabilă și eternă a Sinelui Suprem Nemuritor (Atman) al ființei umane.

Limba sa lungă, scoasă mult în afara gurii, reprezintă puterea teribilă a mantra-ei sale secrete care reverberează în întregul Macrocosmos. Șuvițele de păr având forma fulgerelor de lumină, precum și lumina care țâșnește din cei trei ochi larg deschiși, arată percepția directă pe care Chinnamasta o are asupra Supremului Absolut.

Semnificațiile simbolice și ezoterice ale capului retezat

Din punct de vedere psihic, ceea ce provoacă în realitate reacția de teamă și de respingere la cei neavizați care vin în contact cu reprezentarea unei ființe fără cap este impresia lipsei de identitate, pe care oamenii o percep în mod inconștient ca pe o amenințare la adresa propriei lor ființe. Omul modern, cu o gândire superficială, cu precădere logică și rațională, consideră că „a-ți pierde capul“ echivalează cu a pierde simțul (obișnuit al) realității, ceea ce, dintr-o anumită perspectivă, este parțial adevărat. Totuși, din punct de vedere spiritual, a fi „fără cap“ reprezintă, de pildă, una dintre cunoscutele metafore subtile care se referă la transcenderea identificării cu trupul sau la depășirea atașamentului față de gânduri și dorințe, la starea de martor dumnezeiesc, perfect detașat.

Reprezentările iconografice ale Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta o înfățișează ținându-și propriul cap (pe care ea singură și l-a tăiat) în mâna dreaptă și bând sângele care îi țâșnește din gâtul retezat. Cu toate acestea, chipul ei nu exprimă deloc teamă, suferință sau durere, ci dimpotrivă, o stare de mulțumire și de beatitudine. Nu apare deloc ca fiind lipsit de viață, ci „trăiește“ chiar mai intens decât înainte. Conștiința nu este limitată la sfera trupească și la funcțiile fiziologice, ci ea există și separat de acestea. Abia atunci când este eliberată de „cușca“ trupului, conștiința se poate exprima plenar, dobândind libertatea și cunoașterea dumnezeiască profundă.

Chinnamasta, care semnifică literal „cap (masta) retezat (chinna)“, este Marea Putere Macrocosmică ce îl ajută pe aspirantul yoghin devotat și sincer să-și transceandă învelișul mental (manomaya kosha) și să acceadă astfel la Pura Conștiință Dumnezeiască. De fapt, singura cale către trezirea spirituală este așa-numitul „sacrificiu al minții“, care implică renunțarea la mecanismele mai mult sau mai puțin automate ale gândirii care se bazează pe propria noastră imagine de sine ca ființă limitată sau pe ideea de „eu sunt acest trup“. În tradiția spirituală inițiatică, acest sacrificiu este simbolizat în mod magistral prin tăierea capului, indicând astfel în mod sugestiv desprinderea conștiinței de trup. Acesta este un proces spiritual extraordinar de profund, în care conștiința se centrează în esența ei ultimă și trece dincolo de limitările și condiționările învelișurilor fizic (annamaya kosha), vital (pranamaya kosha) și mental (manomaya kosha), care o mențineau anterior într-o penibilă stare de ignoranță și limitare. Capul retezat este totodată un simbol al Eliberării spirituale.

Unele ipostaze ale Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta

Prachanda Chandika este unul dintre supranumele Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta deoarece ea este aceea care manifestă forma cea mai înfricoșătoare a lui Chandi sau Kali, cu care se află într-o strânsă legătură. Spre deosebire de Marea Putere Macrocosmică Kali, a cărei putere de acțiune și de transformare este copleșitor de puternică, dar operează în timp, Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta în ipostaza Prachanda Chandika reprezintă lovitura de trăsnet (vajra) care acționează instantaneu și distruge ceea ce este rău și impur. Acțiunea în sensul anihilării și transcenderii egoului acaparator a acestei ipostaze este una dintre cele mai eficiente.

Indrani este o altă ipostază a Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta și, totodată, contrapartea feminină (Shakti) a marelui zeu Indra, Suveranul ființelor zeiești din panteonului vedic, și tocmai de aceea, Chinnamasta este cea mai importantă dintre marile puteri feminine din Vede. Indrani mai este numită și Vairochani sau, cu alte cuvinte, „Cea extraordinar de strălucitoare“, fiind strâns legată de zeița Durga care este descrisă în același mod. Ea este numită, de asemenea, și Vajra Vairochani, ceea ce se traduce prin „cea care aduce lumină cu ajutorul trăsnetului (vajra, care este totodată arma lui Indra)“ sau prin „cea strălucitoare, radiantă și luminoasă precum fulgerul“.

Ca putere nesfârșită și contraparte feminină a marelui zeu Indra, Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta este Fulgerul puternic și misterios (Vidyut) sau, cu alte cuvinte, energia subtilă a transformării instantanee, fulgerătoare, Vidyut Shakti, care distruge extraordinar de repede legăturile înlănțuitoare ale ignoranței. În această ipostază, Chinnamasta reprezintă percepția directă, puterea vederii pure, viziunea ultimă, dumnezeiască, a Sinelui Suprem Nemuritor, Atman.

Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta reprezintă Atma Yajna, sacrificiul suprem de sine prin care ne oferim complet lui Dumnezeu, sacrificiul complet al conștiinței limitate, personale. Fiind totodată capul care își înghite întregul trup, Chinnamasta reprezintă Pralaya, fenomenul prin care Absolutul resoarbe în sămânță (bija) întreaga Creație și Manifestare.

Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta este sinonimă, la nivelul ființei umane, cu energia esențială, colosală Kundalini Shakti în aspectul activ, afirmativ. Ea exprimă energia esențială, colosală Kundalini Shakti trezită ce urcă fulgerător prin sushumna nadi spre etajele superioare ale ființei, generând transformări uriașe și instantanee. Chinnamasta mai reprezintă din acest punct de vedere și „calea zeilor“, Devayana, cum este cunoscută în tradiția vedică, adică mișcarea ascensională a energiei subtile prana prin sushumna nadi către tărâmurile tainice de dincolo de orice formă.

Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta mai este numită și Yoga Shakti sau puterea care permite atingerea stării perfecte de yoga, de comuniune cu Dumnezeu, de fuziune a Sinelui Dumnezeiesc Nemuritor, Atman cu Sinele cel Absolut și Veșnic al lui Dumnezeu Tatăl, Paramatman în manifestarea ei cea mai intensă și dinamică. Tocmai de aceea, ea este cunoscută și ca Vajra Yogini (puterea de a intra fulgerător în starea de yoga) și, de asemenea, ca Para Dakini, Suprema sau Prima dintre Dakini (entități zeiești feminine superioare, protectoare și inspiratoare pe calea yoghină).

Atât în tradiția tibetană tantrică Vajrayana, cât și în tradițiile shivaite din nordul Indiei, Chinnamasta este cunoscută sub numele de Vajra Dakini.

Ea mai este cunoscută și ca Shashthi (cea de-a șasea), fiind puterea dumnezeiască asociată cu Parashurama, cel de-al șaselea avatar al marelui zeu Vishnu. Legenda spune că la porunca tatălui său, Jamadagni, care era nemulțumit de comportamentul soției sale, Renuka, Parashurama ar fi tăiat cu securea capul mamei sale, pe care ar fi readus-o apoi la viață sub forma unei alte ipostaze a Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta, Renuka.

Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta este de asemenea cunoscută și în ipostaza de Ekavira, forța dumnezeiască eroică, victorioasă în fața a tot ceea ce este rău și malefic.

 
 

Câteva Atribute Dumnezeiești emblematice pentru Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta pe care aceasta le manifestă și le modulează neîncetat

Curajul Dumnezeiesc. Yoghinul în al cărui univers lăuntric există din plin rezonanța inefabilă cu sfera gigantică de forță a Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta manifestă un curaj spiritual extraordinar, el depășindu-și astfel temerile, fricile, lașitatea, suspiciunile bolnăvicioase. El manifestă constant îndrăzneală, hotărâre, consecvență și perseverență, ceea ce îl face să înainteze cu pași repezi pe calea spirituală..

Eroismul Dumnezeiesc este un alt Atribut Dumnezeiesc a cărui energie subtilă sublimă, nesfârșită, gratuită este acumulată din abundență prin intermediul rezonanței oculte cu sfera de forță a Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta. Pe calea spirituală manifestarea eroismului spiritual este necesară în anumite momente, pentru a depăși și a „reteza“ complet anumite rezonanțe inferioare, malefice..

Sacrificiul Dumnezeiesc este un alt Atribut Dumnezeiesc emblematic pentru Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta, care este în strânsă legătură cu Sacrificiul Suprem. Acest sacrificiu se manifestă atât la nivel colectiv, în grupurile de oameni care se trezesc tot mai mult din somnul ignoranței, dar mai ales în cazul acelor rare ființe spirituale excepționale care își asumă un astfel de sacrificiu pentru a arde într-o mare proporție karma colectivă, astfel ca omenirea să nu fie prinsă și mai mult în plasa vicleană țesută de plutocrații-păpușari din umbră ai acestei Lumi, care acționează sub înrâurirea malefică a entităților satanice și demoniace. .

Discernământul Dumnezeiesc este unul dintre Atributele Dumnezeiești modulate de Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta. Yoghinul care o adoră cu fervoare pe Chinnamasta își trezește o stare de discernământ spiritual infailibil..

Grația Dumnezeiască. Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta este o întruchipare a Grației Dumnezeiești, care se manifestă fulgerător şi face posibilă chiar starea de Eliberare instantanee..

Lumina Dumnezeiască este un alt Atribut Dumnezeiesc manifestat de Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta. Lumina subtilă necreată (prakasha) și sunetul subtil sublim (nada) sunt precursorii Creației. Interacțiunea dintre prakasha și nada este cunoscută tantricilor sub forma Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta. În lumea fenomenală, interacțiunea dintre lumină și sunet dă naștere fulgerului și trăsnetului. Chinnamasta este adeseori asimilată, în mod semnificativ, cu strălucirea orbitoare a fulgerului și dezlănțuirea trăsnetului: numele pe care i-l atribuie Upanishad-ele, Vajra Vairochani, se poate traduce, așa cum am văzut mai sus, prin „cea strălucitoare, radiantă și luminoasă precum fulgerul“..

Transcendența Dumnezeiască. Energia subtilă sublimă, nesfârșită și gratuită a Atributului Dumnezeiesc al Transcendenței Dumnezeiești este atrasă din abundență în universul lăuntric al yoghinilor care operează corect și sistematic prin intermediul tehnicii de Laya Yoga cu mantra secretă a Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta. De altfel, în gestul retezării simbolice a capului regăsim indiciul și îndemnul pentru comuniunea cu această energie subtilă sublimă la care ne conduce sadhana integrată în sfera acestei Mari Puteri Dumnezeiești..

Anihilarea totală a răului. Fiind în directă legătură cu procesul marii resorbții macrocosmice, Pralaya, a întregii Creații de către Supremul Absolut, putem afirma că Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta manifestă și modulează totodată energia subtilă, sublimă, nesfârșită a Anihilării totale a răului. Prin forța sa iluminatoare formidabilă, Chinnamasta reprezintă trăsnetul care distruge toate forțele care se opun dumnezeiescului. Chinnamasta, se poate manifesta instantaneu atunci când anumite condiții necesare sunt întrunite, cum ar fi de exemplu invocarea acesteia de către un mare grup de ființe umane..

Contrapartea masculină a Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta

Contrapartea masculină a Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta este marele zeu Indra, cel care este considerat în Vede conducătorul ființelor zeiești. Chinnamasta este Shakti sau forța feminină esențială a lui Indra, pe care acesta a ghidat-o ca pe o armă pentru a-l alunga pe demonul Vritra, care acoperea cu întunericul ignoranței sale razele luminoase ale Cunoașterii Pure, dumnezeiești. .

Există cinci simțuri ale acțiunii (karmendriya) și cinci simțuri ale cunoașterii (jnanendriya), la care se adaugă cel de-al 11-lea simț, manas, sau mintea. Prin grația lui Indra, care se manifestă prin intermediul lui Chinnamasta, yoghinul devine stăpânul simțurilor sale, indriya-urilor. .

Zonele de proiecție pe trupul ființei umane ale Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta

La nivelul trupului, Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta are ca zonă secretă de proiecție cel de-al treilea ochi (centrul subtil de comandă, ajna chakra). Chinnamasta este asociată, prin urmare, cu deschiderea celui de-al treilea ochi, din care, în anumite condiții, este proiectat „fulgerul“ percepției directe, al discernământului dumnezeiesc care distruge instantaneu dualitatea și maleficitatea..

Zona predilectă secundară a activității Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta este canalul subtil median sushumna nadi, prin care ea urcă și coboară, în funcție de gradul de dinamizare al ființei, sub forma curentului fluidic de susținere al energiei vitale și puterii electrice a vieții. .

De o parte și de alta a canalului energetic median sushumna nadi (0) se află canalele energetice secundare ida nadi (–) și pingala nadi (+), iar la nivelul centrului subtil de forță ajna chakra, cele trei nadi-uri fundamentale se întâlnesc..

Mantra Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta

Mantra secretă și esențială a Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta este o bija mantra, formată dintr-o silabă scurtă, care conferă și amplifică puterea tainică, fulgerătoare, ce face posibilă transcenderea Iluziei universale. Ea este prin excelență o mantra a protecției dumnezeiești și a anihilării oricăror influențe malefice, având o formidabilă putere exorcizantă. .

Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta are și o așa-zisă mantra lungă, formată din 15 silabe. Această mantra lungă se bazează pe numele său de Vajra Vairochani, străfulgerarea spontană, iluminatorie a percepției directe a Realității..

Limba uriașă din reprezentarea Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta reprezintă puterea miraculoasă a mantra-ei sau Cuvântului (Logosul) Dumnezeiesc Creator..

Modalități de adorare și comuniune cu Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta

Modalitatea cea mai directă de a intra în comuniune cu Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta este aceea de a realiza într-un mod transfigurator, profund, tehnica esențială de Laya Yoga cu mantra sa secretă. Prin operarea consecventă cu mantra Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta devine posibilă trezirea, dinamizarea și conștientizarea deschiderii subtile misterioase brahmarandhra, ce leagă suflul energiei din Microcosmosul ființei cu cel din Macrocosmos. .

De asemenea, focalizarea atentă, transfiguratoare și totodată identificatoare asupra yantra-ei Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta ne ajută să pătrundem în sfera de forță gigantică a acestei Mari Puteri Dumnezeiești. .

O altă metodă simplă de adorare a lui Chinnamasta constă în a ne cufunda cât mai des conștiința într-o stare lucidă de observare, de martor detașat, fără a mai face niciun fel de considerații referitoare la subiect sau la obiect. Aceasta presupune cultivarea percepției pure și directe, ce implică menținerea unei atenții lucide, fără să mai limităm Realitatea Dumnezeiască la un moment anume, la un loc anume sau la o anumită formă..

Cea mai bună modalitate de adorare a Marii Puteri Macrocosmice Chinnamasta prin meditație profundă yoghină (dhyana) este aceea în care ne retragem complet atenția de la obiectele exterioare percepute, inclusiv de la ego, către Subiectul percepător, către Văzătorul care este Sinele Suprem Nemuritor Atman sau Supremul Subiect conștient..

O formă ușor diferită a metodei anterioare constă în vizualizarea continuă și intensă a luminii în locul obiectului. Adică, orice ar percepe aspirantul, nu este cazul ca acesta să se focalizeze deloc asupra obiectului percepției, ci este necesar ca el să se concentreze intens doar asupra luminii ce face perceptibil obiectul..

O altă metodă simplă, deosebit de rapidă și puternică, este vizualizarea neîntreruptă a unei revărsări constante de Lumină dumnezeiască din înălțimea Cerurilor și abandonarea totală a ființei noastre în fața ei, într-o stare de adorație și de dăruire. .

* * * * * * * * * *.

Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta este Marea Putere Dumnezeiască ce ne determină să ne resorbim cât mai grabnic conștiința personală în Pura Conștiință a lui Dumnezeu. Ea aduce în universul lăuntric al adoratorului starea de unmana (starea de transcendere a minții, manas), în care toate fluctuațiile conștiinței sunt stopate. Această extraordinară stare de transcendere face ca atunci să survină centrarea completă a conștiinței noastre în Sinele Suprem Nemuritor, Atman, care este Esența Ultimă, Spiritul Etern, Scânteia din Dumnezeu Tatăl care există în fiecare ființă umană. .

În această perioadă de sfârșit a epocii întunecate, Kali Yuga, Marea Putere Macrocosmică Chinnamasta poate ajuta extraordinar de mult omenirea în direcția anihilării totale a răului pe această planetă prin acțiunea sa impetuoasă, prin manifestarea ei fulgerătoare, mai ales atunci când este invocată cu fervoare, entuziasm, adorație și perseverență de un număr cât mai mare de ființe umane.