Mari Puteri Cosmice

25 iunie 2018

Această stare de bucurie, de revelaţie a durat întreaga zi

Am fost profund impresionat de starea de puritate a celor ce simbolizau Puterile Cosmice, de mudra-ele pe care acestea le executau şi pe care le-am perceput brusc ca pe adevărate chei care permiteau accesul la realitatea anumitor universuri subtile paralele.