Marele Zeu Indra,
regele tuturor zeilor

 

Marele Zeu Indra,
biruitor împotriva răuluiInițierea ne pune în comuniune cu sfere benefice de forță din Macrocosmos

În cadrul taberei spirituale yoghine de vacanță de la Costinești se oferă mai multe inițieri speciale, ce vizează punerea la unison și starea de comuniune profundă cu diverse sfere benefice de forță din Macrocosmos. Prin intermediul respectivei inițieri, avem acces la un câmp subtil de forță benefică gigantică ce prin aprofundare perseverentă ne aduce atât o cunoaștere mai vastă, mai adâncă și mai nuanțată asupra misterelor Universului, cât și o energie uriașă, specific modulată, ce ne îmbogățește considerabil și ne accelerează foarte mult evoluția spirituală.

Una dintre aceste inițieri excepționale este cea în comuniunea spirituală cu Indra, Conducătorul divin al tărâmului spiritual al ființelor zeiești. Pentru a participa la această inițiere este necesară înscrierea în prealabil la comandamentul taberei, în ziua și intervalul orar specificate în program. Urmează apoi o serie de prezentări și conferințe ce vizează înțelegerea și asimilarea teoretică a anumitor aspecte, pentru ca în final să se primească o mantra secretă ce permite intrarea în comuniune cu sfera tainică de forță a lui Indra. Meditația de tip laya yoga realizată la unison de către toți cei ce primesc inițierea în acel an încununează și încheie practic inițierea respectivă. Rămâne apoi ca fiecare dintre aspiranți să fructifice inițierea primită prin meditații individuale, ulterioare.

Cel mai mare dintre războinici şi cel mai puternic dintre toate fiinţele

Marele Zeu Indra a fost zeitatea cea mai adorată în religia vedică, iar mai târziu el a devenit o figură proeminentă în cadrul hinduismului, al budismului şi în tradiţia spirituală chinezească. Pentru Arienii din antichitate, Indra reprezenta principalul zeu care era adorat, fiind considerat protectorul aristocrației militare şi al luptătorilor din casta Kshatriya. Gradat, această perspectivă s-a nuanţat, astfel încât în zilele noastre Marele Zeu Indra este invocat din această perspectivă pentru puterea lui de a ne proteja de cei răi sau de fenomenele periculoase. Influenţa lui extraordinară poate să se manifeste atât la nivel global, el garantând pacea şi prosperitatea, cât şi la nivel individual, unde grația Marelui Zeu aduce calmul, siguranţa şi încrederea nestrămutată pentru adoratorul care îl adoră cu fervoare şi multă aspiraţie.

Mai mult decât atât, în aproape toate religiile principale din Orient, Indra a fost de asemenea adorat ca zeu al virilităţii şi al fertilităţii. Aspirantul care meditează profund pentru a rezona cu sfera de conştiinţă şi de forţă a Marelui Zeu are posibilitatea minunată de a se bucura de graţia lui Indra, care este cunoscut pentru generozitatea lui faţă de cei care îl adoră cu sinceritate şi deplină dăruire. Astfel, vitalitatea extraordinară, potența sexuală manifestată în condiţiile unei perfecte continențe sexuale, precum şi charisma fascinantă pe care adoratorul le poate dobândi ca o graţie din partea lui Indra sunt doar câteva dintre efectele minunate ce însoţesc practica lui spirituală în această direcţie. În timpurile mitice ale omenirii, Indra reprezenta zeul firmamentului, zeul lumii subtile cereşti, pe care el o conducea în luptele cu asuras-ii (demonii). În Vede el este menţionat ca fiind un zeu de prim rang, fiind cunoscut ca ”Regele tuturor zeilor”. Tocmai de aceea, în Rig Veda cele mai multe imnuri (aproximativ 250) îi sunt închinate lui Indra şi tot lui îi sunt atribuite cele mai înalte funcţii şi puteri. El era considerat conducătorul Deva-şilor, zeul războiului, zeul fulgerului şi al furtunii, cel mai mare dintre războinici şi cel mai puternic dintre toate fiinţele. El era apărătorul zeilor şi al întregii omeniri împotriva forţelor răului.

Indra este considerat un zeu solar, ce străbate cerurile în caleaşca sa aurită. Cel mai adesea este însă cunoscut ca zeu al fulgerului, mânuind cu iscusinţă şi putere arma celestă, vajra (fulgerul). Pielea lui are culoarea aurie (uneori este reprezentat cu pielea roşie), iar mâinile sale sunt lungi. Cu toate acestea, în Rig Veda se precizează că Indra poate să-şi asume orice formă doreşte prin puterile sale extraordinare pe care le deţine. Adeseori, în iconografia hindusă el este reprezentat ca un bărbat foarte frumos şi tânăr, călărind un cal alb ori un elefant şi ţinând într-una din cele două mâini drepte ale sale teribilul fulger, care este arma lui principală. În celelalte mâini, Indra ţine o săgeată, un cârlig mare şi un laţ cu care îşi prinde duşmanii. Printre altele, textele sacre menționează că Marele Zeu are puterea de a reînvia războinicii ucişi în luptă.

 
 

Un zeu protector, dar și teribil

Indra este de asemenea considerat un zeu creator, fiind cel care a stabilit ordinea în Cosmos şi cel care a readus apa pe Pământ după o perioadă de cumplită secetă. Datorită caracterului său eminamente benefic şi a faptului că îi ajută pe oameni, oferindu-le ploaia necesară pentru obţinerea unor recolte bogate, Indra este considerat Zeul Fertilităţii. Totuşi, el este de asemenea zeul teribil şi temut, care dirijează furtunile devastatoare şi care trimite pe pământ, cu mare forţă, fulgerele şi tunetele sale. Aşadar, Indra guvernează vremea şi totodată este cel care stăpâneşte ploaia. El poate să provoace secetă îndelungată sau diluvii nebănuite. Marele Zeu este cel care l-a învins pe teribilul demon al secetei, Vritra, devenind astfel stăpânul secetei şi al ploii.

Lui Indra îi place foarte mult nectarul divin al nemuririi (soma) şi tocmai de aceea el consumă cantităţi uriaşe din acesta. Tradiția spiritualității hinduse afirmă că, uneori, Stăpânul zeilor obişnuia să bea elixirul divin pentru a căpăta puteri în lupta cu duşmanii săi, iar atunci când făcea aceasta, el creştea instantaneu foarte mult, ajungând la proporţii gigantice. Când nu folosea caleaşca aurită, Indra călărea un elefant mare şi alb (Airavata), care era totdeauna victorios şi care avea patru colţi de fildeş ce semănau cu un munte sfânt.

A revelat știința sacră a vieții

Indra este de asemenea considerat unul dintre cei care a revelat ştiinţa medicinei tradiţionale hinduse Ayurveda. În tratatul fundamental Charaka Samhita se spune că Indra a fost unul dintre cei trei discipoli care au primit întreaga ştiinţă a Ayurveda-ei de la Brahma, Creatorul lumilor. În aceeaşi lucrare se afirmă despre el că este ”Salvatorul fiinţelor umane care se află în suferinţă”. Tocmai de aceea el este solicitat de către înţelepţii care doresc o viaţă lungă să le reveleze cunoaşterea secretă a Ayurveda-ei, care până atunci a fost accesibilă numai fiinţelor divine (aflate în plan subtil). Astfel, Indra este cel care, având susţinerea şi acordul lui Dumnezeu, face cu putinţă transmiterea Ştiinţei Sacre a Vieţii în lumea oamenilor. În acest mod, Indra îndeplineşte rolul de mediator între lumea fiinţelor cereşti şi lumea fiinţelor umane de pe pământ.

Consoarta Marelui Zeu este Indrani (sau Aindri), în panteonul hindus ea fiind invocată ca zeiţă şi soţie a Marelui Zeu Indra. În străvechiul text Taittiriya Brahmana se spune că Indra a ales-o pe Sachi (un alt nume pentru Indrani) dintr-o mulţime de alte zeiţe competitoare, datorită senzualităţii ei extraordinare şi formelor ei voluptoase. În Rig Veda, Indrani este menţionată ca fiind cea mai norocoasă dintre femei, pentru că soţul ei (Marele Zeu Indra) rămâne veşnic tânăr, deoarece el consumă cantităţi foarte mari de nectar divin (soma).