Vishnu

 

Vishnu, Menținătorul CreațieiMarele zeu Vishnu este cea de-a doua divinitate a Trinităţii brahmanice şi hinduse. Această Trinitate, în limba sanscrită Trimurti, cuprinde trei mari zei, respectiv Brahma, Vishnu şi Shiva. Marele zeu Vishnu are drept rol esenţial pe această planetă să asigure prezervarea ei şi să facă să evolueze aşa cum este necesar creaţia dumnezeiască. Numele său, Vishnu, are o origine obscură şi înseamnă în traducere românească ”cel imanent”. El conţine termenul sanscrit rădăcină vish care în limba română se traduce prin a pătrunde, a stabili. Multe texte clasice hinduse îl consideră pe marele zeu Vishnu ca fiind omnipătrunzător şi omniprezent. În Rig Veda, marele zeu Vishnu este menţionat astfel: „Acela care pătrunde în totalitate fiecare atom al acestui Univers şi pentru care nu există niciodată nici limite şi nici bariere”.

Tradiția populară a Indiei îl prezintă pe marele zeu Vishnu ca fiind aspectul conservator al dumnezeirii, sau altfel spus al lui Brahman, Dumnezeu Tatăl. El reprezintă în cadrul creaţiei dumnezeieşti de pe această planetă forţele benefice divine, pasive, care fac cu putinţă evoluţia în cadrul lumii materiale a acestei planete, între două creaţii şi două distrugeri.

1000 de nume - 1000 de ipostaze zeiești esențiale

Textele fundamentale hinduse menţionează că marele zeu Vishnu guvernează într-un anume mod corpul subtil al fiinţei macrocosmice, sau aşa cum este numit în limba sanscrită Hiranyagarbha, care în traducere românească înseamnă ”embrionul de aur”. Marele zeu Vishnu personifică şi totodată manifestă toate calităţile lui sattva guna. Lui îi sunt atribuite în mod tradiţional în India 1000 de nume, în limba sanscrită sahashranama, care sunt şi totodată reprezintă cele 1000 de calităţi divine şi ipostaze zeieşti esenţiale ce caracterizează personalitatea sa zeiască enigmatică. Unele texte ezoterice hinduse menţionează că marele zeu Vishnu este un gigantic canal prin care Dumnezeu Tatăl, Brahman, se manifestă şi în ansamblu personalitatea sa super-zeiască reprezintă în cadrul creaţiei şi manifestării dumnezeieşti cauza internă a existenţei.

Contrapartea feminină, sau altfel spus cea care este considerată ca fiind o shakti a sa, este Marea Putere Macrocosmică Kamalatmika. În afara Marii Puteri Macrocosmice Kamalatmika, tradiţia hindusă menţionează că marele zeu Vishnu este secondat de o a doua contraparte feminină ce este secundară şi care este zeiţa Bhudevi. Despre Marea Putere Macrocosmică Kamalatmika se spune că ea poate să-și asume nenumărate forme, nenumărate ipostaze şi prezintă mai multe nume, printre care cel mai cunoscut este Lakshmi.

În cazul marelui zeu Vishnu, făptura vie suport care totodată îl simbolizează este numită în limba sanscrită vahana şi acea făptură vie simbolică este pasărea Garuda.

Anumite texte tradiţionale hinduse menţionează că marele zeu Vishnu este soţul lui Bhumi, care în traducere românească înseamnă prosperitatea terestră.

Aşteptând fiecare nouă creaţie dumnezeiască, sau altfel spus fiecare trezire nouă la viaţa dumnezeiască, marele zeu Vishnu se odihneşte alungit deasupra unui şarpe uriaş cu 1000 de capete, cunoscut în tradiţia hindusă sub numele de Ananta, ce pluteşte el însuşi pe apele primordiale, evocând imaginea semnificativă profund simbolică a eternităţii în timpul perioadelor ce separă două cicluri (kalpa) succesive. Tradiţia hindusă menţionează că însuşi Brahma a apărut dintr-o mirifică floare de lotus ce a crescut din buricul marelui zeu Vishnu. În cadrul trezirilor sale ciclice, marele zeu Vishnu dă naştere în ipostaza de instrument al lui Dumnezeu (Brahman) creaţiei şi manifestării dumnezeieşti şi face aceasta prin intermediul marelui zeu Brahma. Astfel face să apară şi să subziste creaţia în această lume, utilizând de fiecare dată propria sa substanţă misterioasă.

 
 

Avatarii, sau manifestările lui Vishnu în lumea fizică

Principala funcţie în cadrul creaţiei dumnezeieşti şi a manifestării pe această planetă a marelui zeu Vishnu este încetinirea şi chiar blocarea unei noi distrugeri sau degenerări a creaţiei dumnezeieşti. Dată fiind natura sa zeiască extraordinar de mare, chiar gigantică, marele zeu Vishnu infuzează fără încetare creaţia şi manifestarea dumnezeiască pe această planetă cu o energie divină, armonizatoare, conservatoare, regenerantă, în aparenţă pasivă, ce permite lumii să supravieţuiască pe această planetă albastră care este Pământul.

Pentru a evita ca legea esenţială dumnezeiască dharma să devieze şi să fie grav perturbată, datorită alunecării sub influenţa forţelor adverse malefice, marele zeu Vishnu a ales să se manifeste prin intermediul anumitor ipostaze divine zeieşti exemplare, cunoscute în cadrul tradiţiei hinduse sub numele avatara. Aceste ființe extraordinare și-au asumat pe această planetă misiunea de a anihila planurile şi acţiunile malefice ale demonilor sau ale fiinţelor umane foarte rele, viclene şi perverse. Unele dintre aceste manifestări sau proiecții ale Marelui Zeu Vishnu, cum ar fi marele avatar Krishna sau marele avatar Rama, sunt adorate chiar şi în prezent. Revelaţiile pline de înţelepciune dumnezeiască ale marelui avatar Krishna sunt cuprinse în celebrul text al înţelepciunii hinduse Bhagavad Gita.

Legendele descriu zece astfel de materializări zeieşti exemplare avatara ce au avut un anumit rol legendar pe această planetă. Cel de al zecelea avatar urmează să se încarneze pe Pământ sub numele de Kalki. Această ultimă personalitate zeiască există deja în lumea de dincolo, este pregătită să se încarneze la momentul potrivit și va avea un rol foarte important atunci când va debuta o nouă epocă divină pentru planeta Pământ.

Cele trei ipostaze fundamentale

Adeseori în India marele zeu Vishnu este adorat prin intermediul ipostazei cunoscute sub numele de Maha Vishnu, sau Marele Vishnu, zeul suprem al lui Mahatattva, Universul material. În ipostaza de canal dumnezeiesc şi instrument prin care se manifestă Dumnezeu Tatăl (Brahman), marele zeu Vishnu preia din natura supremă a lui Dumnezeu o anumită energie absolută şi o furnizează apoi în cadrul procesului de creaţie la nivelul acestei lumi ce există pe planeta Pământ.

O altă ipostază fundamentală și atotpătrunzătoare a lui Vishnu este numită Garbhodakasayi Vishnu. Prin intermediul acesteia el creează diversitatea formelor şi chiar a tărâmurilor paradisiace tainice ce există în universul astral.

Cea de-a treia ipostază fundamentală este Kshirodakasayi Vishnu, sau sufletul suprem universal. În Satvata Tantra se spune: „Doar cunoaşterea celor 3 ipostaze oculte ale lui Vishnu face cu putinţă pentru adoratorii perseverenţi şi plini de fervoare să atingă cu uşurinţă eliberarea spirituală definitivă din mrejele înşelătoare ale materiei”.

Un alt nume binecunoscut în India al marelui zeu Vishnu este Vasudeva, în traducere românească acest nume înseamnă „Acela care în permanenţă rămâne în tot şi în toate cele”. În această ipostază, respectiv în ipostaza Vasudeva, marele zeu Vishnu este adorat ca fiind o divinitate universală, omniprezentă şi omnipătrunzătoare.

Însemne simbolice

În tratatul indian tradiţional Pancha Ratra se menţionează că marele zeu Vishnu poartă nouă embleme simbolice ale principiilor tainice ale Universului. Astfel, el este împodobit cu un pectoral, în limba sanscrită kaustubha, care reprezintă de fapt sufletele. Are pe piept un smoc de păr, în limba sanscrită shri vatsa, care este o reprezentare simbolică a lui prakriti. Ține în mână o măciucă, în limba sanscrită mahat, ce simbolizează inteligenţa net superioară, supramentală. În altă mână, marele zeu Vishnu ţine o scoică marină, în limba sanscrită shanka, ce este o reprezentare simbolică a celor 5 elemente fundamentale, respectiv pământul subtil, apa subtilă, focul subtil, aerul subtil şi eterul subtil. Într-o altă mână el ţine un arc, care este o reprezentare simbolică a puterii adeseori nebănuite a iluziei. Într-o altă mână el ţine o sabie, ce simbolizează retezarea definitivă a lanţurilor ignoranţei. Într-o altă mână el ţine o chakra, un disc solar, ce simbolizează gândirea ce este iluminată de inspiraţiile dumnezeieşti. Într-o altă mână, el ţine nişte săgeţi care simbolizează simţurile. Într-o altă mână el ţine o ghirlandă, în limba sanscrită mala, ce simbolizează diversitatea elementelor. Totuși, cel mai adesea marele zeu Vishnu este reprezentat doar cu patru dintre toate aceste simboluri, respectiv chakra, scoica marină, măciuca şi o floare de lotus.

Tarâmul său cel tainic

Vaikuntha Svarga este tărâmul imens şi enigmatic în care există şi sălăşluieşte marele zeu Vishnu. Este un formidabil tărâm mitic, situat pe fața nordică a miticului munte Meru, unde tot şi toate cele ce există sunt sublime, paradisiace, divine şi perfecte. Unele texte străvechi descriu Vaikuntha Svarga ca un loc unde există mai multe palate extraordinar de frumoase, poleite cu aur, împodobite cu diamante imense şi ornamentate cu foarte multe perle.

În Vaikuntha Svarga există o neîncetată şi fermecătoare primăvară. Cerul său este o imensă umbrelă care îi protejează pe toţi cei care trăiesc acolo de orice rău. Se spune că în Vaikuntha Svarga nu mai poate să apară nicio formă de frică și nu mai există nici dificultăţi, de nu contează ce natură. În acel tărâm mirific, paradisiac, marele zeu Vishnu îi întâmpină pe cei ce manifestă o constantă şi frenetică adoraţie faţă de el. Toate fiinţele umane care merită să ajungă acolo după ce părăsesc definitiv această lume în momentul morţii se bucură în permanenţă de o imensă şi copleşitoare fericire dumnezeiască ce va dura până în momentul disoluţiei finale a Universului, Mahapralaya. Atunci când se declanşează Mahapralaya, tărâmul paradisiac al marelui zeu Vishnu se resoarbe în nemanifestare, iar ulterior se transformă în germenul unui univers nou ce este manifestat atunci când începe un nou ciclu al creaţiei şi manifestării dumnezeieşti.

Termenul sanscrit Vaikuntha este deja unul dintre titlurile marelui zeu Vishnu în calitatea sa de rege atât al universului subtil, cât şi al universului fizic, al planetei Pământ. În ipostaza Vaikuntha, marele zeu Vishnu este reprezentat ca având patru feţe, arătând în felul acesta că el supraveghează într-un mod înţelept, cu o vigilenţă exemplară întregul spaţiu cosmic.

Este important de știut că în tărâmul paradisiac al marelui zeu Vishnu, Vaikuntha Svarga, toate obstacolele, fără nicio excepţie, au fost pentru totdeauna anihilate, eliminate. Acest aspect ne sugerează că acolo nu mai există niciun fel de obstacol în calea realizării spirituale supreme şi tocmai de aceea devine cu putinţă pentru cei care merită să ajungă şi să rămână în acel tărâm paradisiac pentru totdeauna ca ei să-şi reveleze cu uşurinţă Sinele Suprem Nemuritor Atman.

În concluzie, se poate spune că marele zeu Vishnu este şi rămâne în India una dintre divinităţile esențiale. În cadrul școlii noastre de yoga, inițierea în comuniunea cu marele zeu Vishnu este oferită în cadrul Taberei yoghine de vacanță de la Costinești, în urma unui proces de selecție. Inițierea propriu zisă constă în participarea la audierea unor noțiuni teoretice esențiale, precum și la implementarea unei mantre secrete de comuniune cu marele zeu Vishnu.