Marea Putere Macrocosmică Matangi

 

Marea Putere Macrocosmică a ordinii
și armoniei universaleTabăra spirituală yoghină de vacanță Costinești 2018 este integrată în sfera de forță a Marii Puteri Macrocosmice Matangi. Dintre cele 10 Mari Puteri Macrocosmice , Matangi este cea de a noua, Puterea Macrocosmică a ordinii și a organizării pline de înțelepciune a Universului. Sfera uriașă de forță a Marii Puteri Macrocosmice Matangi este acel câmp subtil tainic ce ordonează și organizează întreaga Manifestare, după un plan dumnezeiesc pe care Dumnezeu Tatăl l-a stabilit și l-a intenționat dintotdeauna.

Pentru conștiința umană limitată, acest grandios plan dumnezeiesc și această ordine dumnezeiască intrinsecă rămân, de cele mai multe ori, un mare mister. Am putea fi chiar tentați să credem că haosul sau hazardul sunt cele care guvernează Universul. În realitate însă, la o analiză mai profundă, descoperim că planetele sunt într-un anume fel ordonate în sisteme solare și nu își greșesc orbitele, electronii se învârt în atom fără să se încurce, există o succesiune precisă a anotimpurilor sau a vârstelor etc. și, în general, orice aspect al Manifestării, fie că noi suntem sau nu conștienți de aceasta, se supune unei tainice Ordini Dumnezeiești. Energia dumnezeiască creatoare (în limba sanscrită Shakti) care asigură și susține această ordine macrocosmică este cunoscută în tradiția tantrică sub numele de Matangi, cea de a noua Maha Vidya.

Organism, nu mecanism

Ordinea ce guvernează întregul Macrocosmos este rezultatul direct al acțiunii conjugate a Legilor dumnezeiești. Aceste legi nu sunt nimic altceva decât expresia Voinței atotputernice a lui Dumnezeu Tatăl. Este important să înțelegem însă că ordinea generată de Legile dumnezeiești nu este o ordine mecanică, asemănătoare celei dintr-un mecanism creat de om, ci este vorba de ordinea și organizarea fluidă, vie, specifică unui imens organism. De altfel, cuvântul organism și cuvântul organizare au, neîntâmplător, aceeași origine.

Așa cum în orice organism viu, care comunică cu mediul, se dezvoltă, se duplică etc. există o organizare perfectă ce îl menține integru și îi permite evoluția, în mod analogic se petrec lucrurile și în mare, la nivelul întregului Macrocosmos, sub acțiunea acelorași Legi dumnezeiești. A organiza înseamnă a face ca ceva anume să funcționeze organic, repartizând însărcinările și coordonându-le conform unui plan superior, care este întotdeauna cel adecvat.

Totul este interconectat cu tot

Din această perspectivă realizăm că, pentru a conlucra armonios, toate așa-zisele ”părți” ale întregului sunt în mod necesar într-un mod intim și misterios legate cu toate celelalte părți. Înțelepciunea milenară tantrică, care este confirmată de unele descoperiri recente ale științei, afirmă că întregul Macrocosmos este în realitate nu un ansamblu eterogen de corpuri materiale mai mult sau mai puțin separate, ci o gigantică rețea, sau altfel spus o întrețesere sau țesătură (în limba sanscrită Tantra) de interacțiuni instantanee ce unesc într-o manieră holografică toate aspectele și toate părțile universului cu Întregul sau Macrocosmosul.

Sfera de forță a Marii Puteri Macrocosmice Matangi este cea care organizează, într-un mod nebănuit pentru cel ignorant, absolut toate evenimentele ce constituie țesătura sau altfel spus textura existenței noastre individuale, ce se întrepătrunde cu țesătura existenței tuturor celorlalte ființe, sub directa incidență a Legilor dumnezeiești (cum ar fi de exemplu Legea karmei, Legea rezonanței oculte etc). Nimic nu este întâmplător. Orice aparentă ”întâmplare” nu este decât rezultatul necesar al multiplelor interacțiuni, aranjate și ordonate de Matangi în imensul Joc Macrocosmic. Tocmai de aceea, prin grația Marii Puteri Macrocosmice Matangi se produc toate sincronicitățile și toate serialitățile care ne uimesc, toate așa-zisele semne dumnezeiești prin care suntem ghidați, atenționați sau ajutați să înțelegem sau să întrevedem, fie chiar și printr-o scurtă sclipire intuitivă, Marele Plan dumnezeiesc.

 
 

Ne revelează menirea vieții și ne conduce spre Ghidul Spiritual

Marea Putere Macrocosmică Matangi este înainte de toate corelată intim cu aspectul de înțelepciune dumnezeiască și cu noțiunea de lege dumnezeiască, Dharma. Ea ar trebui apelată cu fervoare de toți aspiranții mediocri care încă se mai confruntă cu stări inferioare precum dezordinea, împrăștierea, incoerența, existența fără rost, neînțelegerea menirii fundamentale. Marea Mamă Macrocosmică Matangi ne inspiră și ne ajută să ne revelăm rostul sau menirea noastră în această existență. O altă ipostază deosebit de importantă a lui Matangi este forța de exprimare a adevărului dumnezeiesc, aici fiind cuprinsă orice formă de limbaj și orice simbolism. Tocmai de aceea se poate spune că sfera sa gigantică de forță cuprinde și influențează manifestarea Ghizilor spirituali, care își oferă învățătura discipolilor mai ales prin intermediul cuvântului rostit. Prin urmare, Matangi guvernează învățăturile oricărui Ghid spiritual autentic, iar la un nivel mai general chiar continuitatea tradițiilor spirituale în această lume. De aceea, adorarea lui Matangi se suprapune, într-o anumită măsură, cu adorarea Ghidului spiritual. Cei care urmăresc să-i învețe pe alții și mai ales cei care doresc să reveleze învățăturile spirituale unor mari mulțimi de oameni sunt în mod special binecuvântați și inspirați de grația lui Matangi, dacă bineînțeles ei acționează în mod just și sunt integrați divin în acele conjuncturi.

Libertatea este necesitatea înțeleasă

Cu ajutorul Marii Puteri Macrocosmice Matangi, totul în Macrocosmos se aranjează în mod perfect și se orânduiește conform voinței lui Dumnezeu, exact așa cum trebuie, și nu altfel. În măsura în care devenim conștienți de această ordonare, Legile dumnezeiești nu ne mai apar constrângătoare sau limitatoare, ci dimpotrivă, ajungem să înțelegem necesitatea lor tainică. Iar prin înțelegerea profundă a necesității obținem o stare inefabilă de libertate spirituală lăuntrică și atingem starea de înțelepciune.

Prin Grația Marii Puteri Macrocosmice Matangi vom percepe din ce în ce mai extaziați prezența dumnezeiască inefabilă care ne călăuzește fără încetare pașii și care ne ordonează toate evenimentele vieții în așa fel încât întregul univers și viața însăși ni se revelează așa cum sunt de fapt, în esență: o carte deschisă a inițierii, pline de o nesfârșită grație, în tainele dumnezeirii.