Mișcarea Charismatică Teofanică

 

„Cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu,
în Dumnezeu, întru Dumnezeu“O comunitate spirituală aparte inițiată în 2009

Mişcarea Charismatică Teofanică este o comunitate spirituală cu totul aparte ce a fost inițiată de profesorul de yoga Gregorian Bivolaru în anul 2009, având ca motto „Cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, în Dumnezeu, întru Dumnezeu“. Ea este dedicată căutătorilor sinceri care aspiră să-și trezească sufletul și să-L descopere pe Dumnezeu atât în universul lor lăuntric, cât și în tot ceea ce îi înconjoară, fiind deci deschisă tuturor ființelor umane care simt lăuntric o aspirație intensă de a atinge cunoașterea lui Dumnezeu, de a intra în comuniune cu Fiinţa Dumnezeiască misterioasă, omniprezentă şi omniscientă, care îmbrăţişează întreaga Creaţie şi Manifestare.

Participanții la această mișcare beneficiază periodic de expuneri teoretice ample privind existența și misterele lui Dumnezeu, concepute pe baza revelațiilor și a experiențelor spirituale ale fondatorului acestei mișcări. În completarea acestor expuneri se oferă CD-uri cu conferințe, muzică sau documentare, precum și cărți menite să îi ajute pe aspiranți să își deschidă inima către o relație personală tot mai profundă cu Dumnezeu.

Ideea forţă ce animă această mişcare spirituală este: „Manifest în mod ferm şi cu putere în propriul meu univers lăuntric o aspiraţie divină, fermă, intensă, ce este dublată de o credinţă de nezdruncinat în Dumnezeu. Hrănind-o în felul acesta, fără încetare, îmi hrănesc totodată sufletul. Această aspiraţie manifestată clipă de clipă mă va ajuta să fiu din ce în ce mai aproape de Dumnezeu.“

Descoperirea dimensiunii ezoterice a creștinismului

Mişcarea Charismatică Teofanică se bazează într-o mare măsură pe revelaţiile şi învăţăturile lui Iisus Hristos, privite însă dintr-o perspectivă care conduce la descoperirea gradată a dimensiunii ezoterice și copleșitoare a creștinismului. În cadrul acestei mișcări se pun la dispoziție tehnici simple de iluminare mistică care îi pot conduce pe aspiranții entuziaști la îndumnezeirea gradată a ființei lor, prin ajutorul oferit în permanență de Dumnezeu Tatăl. O deosebită valoare o au și revelațiile despre tainele diferitelor Atribute Dumnezeiești care, în conformitate cu aceste revelaţii, sunt energii subtile sublime nesfârşite ce există în veşnicie în Fiinţa infinită a lui Dumnezeu şi a căror frecvenţă specifică de vibraţie nu se modifică niciodată.

 
 

Aprofundarea relației cu Dumnezeu

Această mișcare spirituală urmărește să creeze cadrul perfect pentru aspiranții care doresc să cunoască o sinteză complexă a spiritualității autentice, precum și a realității creației dumnezeiești și a legilor divine, cunoaștere ce face posibilă aprofundarea relației cu Dumnezeu. Iar un alt țel este acela de a-i ajuta pe toţi aceia care aspiră sincer să treacă dincolo de afirmarea pur formală, dogmatică a sentimentului religios şi să păşească în domeniul cunoaşterii copleşitoare a fiinţei misterioase a lui Dumnezeu prin experienţă directă, astfel încât aspiranţii să reuşească să se orienteze treptat spre o relaţie directă, profundă, indescriptibilă şi personală cu Dumnezeu ce se va împlini, înainte de toate, prin iubire.

În acest sens, în timpul întâlnirilor organizate în cadrul Mişcării Charismatice Teofanice se realizează la unison o serie de meditaţii ce permit ca, prin experienţa spirituală ce este astfel dobândită, fiecare să se îmbogăţească lăuntric şi să beneficieze din ce în ce mai mult de tot ceea ce Dumnezeu Tatăl îi oferă.

Participare liberă și gratuită

Deocamdată, atât expunerile, cât şi exemplificările spirituale ce sunt realizate în cadrul acestei mişcări au loc în cadrul Taberelor spirituale yoghine de vacanţă ce sunt organizate anual de Şcoala de Yoga MISA. Toți cei care doresc să adere la Mișcarea Charismatică Teofanică - ce numără deja peste 8000 de participanți - se pot înscrie în cadrul Taberei spirituale yoghine de vacanţă de la Costineşti din luna august, indiferent dacă sunt sau nu cursanți ai Școlii de yoga MISA. Participarea la toate aceste activităţi este gratuită.

Mai multe detalii găsiți pe site-ul miscareacharismatica.ro.