Marea Putere Cosmică Tripura Sundari

 

Marea Putere Cosmică a frumuseţii,
iubirii și armonieiCea de a treia dintre cele zece Supreme Puteri Dumnezeiești (Dasha Maha Vidya) este cunoscută în Tantra ca fiind Kamakala sau Marea Putere Cosmică Tripura Sundari. În tradiția spirituală, Marea Putere Cosmică Tripura Sundari este considerată ca fiind Marea Putere Cosmică a Frumuseții Dumnezeiești, a Armoniei depline și a Iubirii pure nesfârșite.

Termenul sanscrit tripura poate fi tradus în limba română prin sintagma „cele trei (tri) cetăți (pura)“, iar sundari este forma feminină a termenului sanscrit de gen masculin sundara, care poate fi tradus în limba română prin „frumusețe“, „perfecțiune“, „splendoare“. Aceste Atribute Dumnezeiești pot fi considerate un corolar al integrării perfecte în Voința Dumnezeiască Creatoare. Așadar, Tripura Sundari înseamnă „aceea a cărei frumusețe sau perfecțiune dumnezeiască este cunoscută în toate cele trei cetăți (orașe)“.

„Orașele“ sau „cetățile“ (pura) reprezintă de fapt o metaforă; în realitate, ele desemnează cele „trei Lumi“ sau sfere gigantice ale Creației lui Dumnezeu: Lumea Fizică, Lumea Subtilă (astrală) și Lumea Cauzală. Datorită corespondenței perfecte dintre structura Microcosmosului uman și cea a Macrocosmosului, aceste trei „cetăți“ (pura) pot fi identificate în ființa umană cu cele trei corpuri ale acesteia: corpul grosier sau trupul, corpul astral și corpul cauzal. Dintr-o altă perspectivă, această corelație evidențiază suveranitatea Marii Puteri Cosmice Tripura Sundari asupra domeniilor materiei, energiei și gândului, la nivelul întregii Creații.

Înțelegând termenul tripura ca triadă (trinitate), aceasta simbolizează faptul că Marea Putere Cosmică se manifestă mereu sub un triplu aspect și, reciproc, sălășluiește în orice triadă a Manifestării (atât la nivel microcosmic, cât și la nivel universal, macrocosmic), cum ar fi: subiectul, obiectul și percepția care le unește; cunoscătorul, cunoscutul și cunoașterea care le unește; măsura, ceea ce este măsurat și cel care măsoară etc.; cele trei Lumi, cele trei stări fundamentale de conștiință (starea de veghe, starea de somn cu vise și starea de somn profund fără vise), cele trei energii fundamentale ale Conștiinței Dumnezeiești (Iccha Shakti – Energia Voinței, Jnana Shakti – Energia Cunoașterii și Kriya Shakti – Energia Acțiunii) etc.

Cercul iubirii dintre Creator și Creație

Marea Putere Cosmică Tripura Sundari este expresia „cuantificării“ sau fragmentării Dorinței sau Intenției Dumnezeiești creatoare, manifestate de Dumnezeu Tatăl la Începutul Creației. Atunci când Dumnezeu Tatăl manifestă intenția de a crea, apare impulsul primordial care declanșează expansiunea gradată a nesfârșitelor posibilități și potențialități ce există în stare nediferențiată în Inima Sa. Dar, pe măsură ce, în procesul Creației, desfășurarea diferențierii scoate la lumină gama nesfârșită de posibilități dumnezeiești, apare totodată și dorința de reunificare, de reîntoarcere la Sursa Primordială (Transcendența Dumnezeiască, Conștiința Dumnezeiască Supremă), o dorință ce se naște în mod tainic chiar în inima fiecărei creaturi. Ea (această dorință sau aspirație misterioasă de reunire cu Dumnezeu) echilibrează și polarizează dorința (intenția) dumnezeiască inițială de multiplicare și o face astfel să se transforme într-o uimitoare expresie a prezenței dumnezeiești în Creație, expresie care este însăși iubirea, iar Marea Putere Cosmică Tripura Sundari este manifestarea acestei iubiri.

Marea Putere Cosmică Tripura Sundari reprezintă gigantica și strălucitoarea sferă de conștiință dumnezeiască ce pătrunde toate cele trei lumi ale Creației: Lumea Fizică, Lumea Astrală și Lumea Cauzală, fiind prezentă în acestea prin frumusețe, armonie, bine, adevăr, iubire și, în același timp, le transcende în totalitate.

Ipostaze ale Mamei Divine Tripura Sundari

Tripura Sundari mai este numită și Raja Rajeshvari (Regina Reginelor, Împărăteasa eternă a tuturor Lumilor, Suverana supremă a tuturor suveranilor), ce depășește în frumusețe, grandoare, puritate și elevare orice aspect creat. O altă ipostază tantrică a Marii Puteri Cosmice Tripura Sundari este numită Shodashi – „Cea având 16 aspecte“ sau „Fata de 16 ani“. Shodashi întruchipează Lumina Dumnezeiască infinit transfiguratoare, precum și prospețimea conștiinței neîntinate de niciun fel de dorințe inferioare. „Fata de 16 ani“ este reprezentarea Vieții care a început să înflorească plenar și care nu a fost atinsă deloc de dorințele inferioare și nestăpânite; ea este atât perfecțiunea vieții aflate la începutul ei, cât și ținta finală a căutării spirituale.

Marea Putere Cosmică Tripura Sundari mai este cunoscută și sub numele de Lalita („Cea jucăușă“). Tradiția spirituală hindusă afirmă că întreaga Creație nu este altceva decât jocul plin de frumusețe și de sublimă încântare al Mamei Dumnezeiești. Lalita întruchipează Extazul dumnezeiesc suprem, izvorul nesecat al oricăror stări de fericire. Ea reprezintă, totodată, Iubirea Dumnezeiască nesfârșită – forța centrală și esențială ce dă sens Manifestării, impulsul originar – ce izvorăște din profunzimile inimii noastre – către eliberarea spirituală.

Luna și nectarul ei dumnezeiesc

Deoarece este direct și în mod intim asociată cu energia beatitudinii și cu nectarul dumnezeiesc al nemuririi spirituale (soma sau amrita), Tripura Sundari este reprezentată ca întruchipare vizibilă a frumuseții și fericirii transcendente a Lunii (soma, în limba sanscrită). Din acest punct de vedere, Tripura Sundari oferă experiența extatică a revărsării nectarului dumnezeiesc (sau „ambroziei“ dumnezeiești) în universul lăuntric al aspirantului, precum și rezonanța ocultă® sublim identificatoare cu cele mai elevate aspecte ale Conștiinței lui Dumnezeu.

La modul esențial vorbind, Tripura Sundari reprezintă frumusețea supremă a percepției perfect pure, care apare atunci când devenim capabili să vedem întreaga manifestare în profunzimile ființei noastre (în Sinele nostru Dumnezeiesc pe deplin revelat) ca o reflectare directă a realității Conștiinței lui Dumnezeu. Prin adorarea constantă a Tripurei Sundari, ființa umană ajunge să descopere gradat o cale spirituală plină de frumusețe și de Iubire Dumnezeiască, o modalitate plină de fericire și armonie prin care ea devine capabilă să găsească în fiecare clipă „firul călăuzitor“ în labirintul iluziei ce învăluie această Lume. Astfel, prin Grația nesfârșită a acestei Mari Puteri Cosmice, yoghinii și yoghinele perseverente și pline de fervoare ajung în centrul cel misterios și sacru al labirintului vieții – altfel spus, ei ating cunoașterea identificatoare a Adevărului Dumnezeiesc Suprem și revelarea plenară a Sinelui Dumnezeiesc Nemuritor, Atman.

Din perspectiva profund spirituală a tradiției tantrice, frumusețea și fericirea extatică sunt energiile fundamentale ale existenței, iar „jocul“ liber și spontan este substratul sau natura tainică a oricărei manifestări. Realizând aceasta, eliberarea de atașamentele inferioare și dobândirea adevăratei fericiri și împliniri în viață devin mult mai accesibile. Această „cheie“ spirituală fundamentală este doar o parte a Cunoașterii dumnezeiești pe care ne-o împărtășește Marea Putere Cosmică Tripura Sundari, în special în ipostaza ei infinit luminoasă și mirifică de Raja Rajeshvari. Prin Grația ei în inima fiecărei creaturi se trezește, iar în cazul celui pregătit se revelează legătura indestructibilă a oricărei făpturi cu Dumnezeu Însuși.

 
 

Splendoarea cea delicioasă a vieții

Întreaga manifestare se supune Iubirii și Frumuseții Dumnezeiești, atribute ce sunt emanate necontenit de Marea Putere Cosmică Tripura Sundari. Ea exprimă frumusețea uluitoare și fascinantă în Manifestare, precum și farmecul puterii Dumnezeiești nesfârșit creatoare. Atunci când Fericirea pură se oglindește și se manifestă plenar și armonios într-o anumită formă, expresia ei este Frumusețea. De asemenea, emanând din misterioasa Transcendență dumnezeiască, Iubirea dumnezeiască infinită are o putere totală în ansamblul întregii Manifestări. Bunăvoința, amabilitatea, compasiunea, considerația, simpatia, afecțiunea, erosul, prietenia, alintarea, intimitatea dătătoare de fericire, comuniunea extatică – sunt toate și fiecare în parte, în diferite grade de intensitate și profunzime, reflectări palide pe Pământ ale Iubirii dumnezeiești care le dă naștere și care permanent le susține.

Întrucât Marea Putere Cosmică Tripura Sundari manifestă în cadrul Creației Dumnezeiești Energia Nesfârșită a Iubirii Dumnezeiești cu toate nuanțele ei mirifice care se oglindesc atât la nivel macrocosmic, cât și la nivel microcosmic, în universul lăuntric al fiecărei ființe umane, o modalitate fundamentală de acces la Grația cea nesfârșită a acestei Mari Puteri dumnezeiești este amplificarea și manifestarea cât mai constantă și mai profundă, în viața noastră, a iubirii pure. Atracția erotică, senzualitatea rafinată, pasiunea elevată, afinitățile elective, prietenia, gingășia, bunătatea, tandrețea, romantismul, delicatețea, fericirea, bucuria, entuziasmul și încă multe alte aspecte sau forme ale iubirii izvorăsc toate din sfera gigantică de forță a Marii Puteri Cosmice a Frumuseții Dumnezeiești, a Armoniei Absolute, a Iubirii Pure Infinite, care este Tripura Sundari și, tocmai din această cauză, ele pot constitui căi privilegiate și directe de identificare extatică și sublimă cu ea.

Chiar în mijlocul celor mai delicioase plăceri sau al celor mai fascinante experiențe pe care viața ni le poate oferi, savurarea plină de încântare și pe deplin conștientă a acestor trăiri sub ghidarea plină de iubire și grație a Marii Puteri Cosmice Tripura Sundari ne poate trezi extraordinar de rapid conștiința supramentală și ne poate ridica astfel fulgerător deasupra nivelului la care se desfășoară acele experiențe, transcenzându-le.